godlo AM (8kB)

   Zakład Anatomii Prawidłowej
   Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

   Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Bogdan Ciszek
   e-mail: anatomy@ib.amwaw.edu.pl

KANAŁY

Canalis

Kanał

Lokalizacja

Opis

Canales diploici

Kanały śródkościa

Przebiegają w śródkościu ( diploe )

Zawierają żyły śródkościa (venae diploici ), których końce łączą się przez żyły wypustowe z żyłami biegnącymi na zewnątrz czaszki i z zatokami żylnymi opony twardej.

Canalis hypoglossalis

s. canalis n. hypoglossi

Kanał nerwu podjęzykowego

Przebija podstawę każdego kłykcia potylicznego

 

Canalis condylaris

Kanał kłykciowy

Przebija dno dołu kłykciowego

Żyła wypustowa kłykciowa

Canalis opticus

Kanał wzrokowy

Bocznie od bruzdy przedskrzyżowania wzrokowego

Tętnica oczna,

Nerw wzrokowy (II);

Łączy dół przedni czaszki z oczodołem.

Canalis pterygoideus

Kanał skrzydłowy

Nasada wyrostka skrzydłowego

Tętnica, żyła, nerw skrzydłowy;

Łączy dół skrzydłówo – podniebienny z otworem poszarpanym.

Canalis caroticus

Kanał tętnicy szyjnej

Otwór wewnętrzny – szczyt piramidy kości skroniowej;

Otwór zewnętrzny –

do przodu od dołu szyjnego

Tętnica szyjna wewnętrzna

Współczulny splot nerwowy oplatający tętnicę

Canalis facialis

Kanał nerwu twarzowego

Początek – dno przewodu słuchowego wewnętrznego; następnie zagina się bocznie pod kątem prostym tworząc KOLANKO KANAŁU NERWU TWARZOWEGO (dalej str. 351 w Bochenku)

Nerw twarzowy (VII)

pośredni

Naczynia rylcowo – sutkowe

Gałąź skalista tętnicy oponowej

Canaliculs tympanicus

Kanalik bębenkowy

Rozpoczyna się on w głębi dołka skalistego i prowadzi do jamy bębenkowej

Zawiera tętnicę bębenkową dolną, nerw bębenkowy,

Canaliculi caroticotympanici

Kanaliki szyjno - bębenkowe

Drobne kanaliki w ścianie kanału tętnicy szyjnej biegnące do jamy bębenkowej

Naczynia i nerwy dla błony śluzowej jamy bębenkowej

Canalicus mastoideus

Kanalik sutkowy

Początek – dół szyjny

Koniec – szczelina bębenkowo – sutkowa

Gałąź uszna nerwu błędnego;

Aqueductus vestibuli

Wodociąg przedsionka

Prowadzi z przedsionka błędnika do przestrzeni podoponowej i kończy się otworem zewnętrznym wodociągu na powierzchni tylnej piramidy

Zawiera przewód błędnika błoniastego;.

Canalicus cochleae

Kanalik ślimaka

Łączy przestrzenie przychłonkowe ślimaka z jamą podpajęczynówkową opon mózgowia.

Koniec – otwór zewnętrzny kanalika ślimaka na powierzchni dolnej piramidy

Zawiera przewód przychłonkowy

Canalis mandibulae

Kanał żuchwy

Rozpoczyna się otworem żuchwy, biegnie pod dnem zębodołów

Przeznaczony jest dla naczyń i nerwu zębodołowego dolnego

Canalis infraorbitalis

Kanał podoczodołowy

Rozpoczyna się bruzdą podoczodołową na powierzchni oczodołowej szczęki

Biegnie w nim tętnica, żyła i nerw podoczodołowy

Canales alveolares

anteriores

Kanały zębodołowe

przednie

Odgałęzienia kanału podoczodołowego

Prowadzą naczynia i nerwy do

do przednich zębów szczęki

Canales alveolares

posteriores

Kanały zębodołowe

tylne

Początek – otwory zębodołowe (foramina alveolaria) środkowa część powierzchni podskroniowej szczęki

Prowadzą naczynia i nerwy do tylnych zębów szczęki

Canalis palatinus major

Kanał podniebienny większy

Tworzą go dwie bruzdy k. podniebiennej i szczęki

Nerw podniebienny większy i tętnica podniebienna zstępująca

Canalis pterygopalatinus

Kanał skrzydłowo - podniebienny

Dolny odcinek dołu skrzydłowo - podniebiennego

Łączy dół z jamą ustną.

Canalis incivius

Kanał przysieczny

Początek – dół przysieczny (podniebienie kostne)

Koniec – otwór przysieczny (dno jamy nosowej)

Naczynia podniebienne większe

Nerw nosowo – podniebienny;

Łączy jamę nosową z jamą ustną.

Canalis nasolacrimalis

Kanał nosowo - łzowy

Utworzony przez k. łzową, szczękę i małżowinę nosową dolną.

Prowadzi z oczodołu do przewodu nosowego dolnego i zawiera przewód nosowo – łzowy.©Zakład Anatomii Prawidłowej
Centrum Biostruktury
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
1999

Uwagi i komentarze - email Webmaster