godlo AM (8kB)

   Zakład Anatomii Prawidłowej
   Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

   Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Bogdan Ciszek
   e-mail: anatomy@ib.amwaw.edu.pl

 

Grzebień

Crista

Grzebień

Lokalizacja

Opis

Crista occipitalis externa

Grzebień potyliczny zewnętrzny

Biegnie po zewnętrznej stronie łuski k. potylicznej do otworu wielkiego w linii pośrodkowej

Przyczep więzadła karkowego

Crista occipitalis interna

Grzebień potyliczny wewnętrzny

Biegnie po wewnętrznej stronie łuski k. potylicznej do otworu wielkiego w linii pośrodkowej

Przyczep sierpa móżdżku

Crista infratemporalis

Grzebień podskroniowy

Oddziela powierzchnię skroniową skrzydła większego powierzchni podskroniowej

 

Crista frontalis

Grzebień czołowy

Grzebień kostny położony w płaszczyźnie pośrodkowej na powierzchni wewnętrznej części przedniej k. czołowej

Tu przyczepia się sierp mózgu

Crista galli

Grzebień koguci

Płaszczyzna pośrodkowa blaszki sitowej

Stanowi miejsce przyczepu dla sierpu mózgu

Crista zygomaticoalveolares

Grzebień jarzmowo - zębodołowy

Biegnie od wyrostka jarzmowego szczęki ku dołowi do pierwszego zęba trzonowego

Podpora w ścianie zatoki szczękowej dla przenoszenia ciśnienia z pierwszego zęba trzonowego na kość jarzmową i usztywniająca ścianę zatoki szczękowej©Zakład Anatomii Prawidłowej
Centrum Biostruktury
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
1999

Uwagi i komentarze - email Webmaster