godlo AM (8kB)

   Zakład Anatomii Prawidłowej
   Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

   Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Bogdan Ciszek
   e-mail: anatomy@ib.amwaw.edu.pl

 

Fissura

Fissura

Szczelina

Lokalizacja

Opis

Fissura orbitalis superior

Szczelina oczodołowa górna

Pomiędzy brzegiem skrzydła większego i mniejszego kości klinowej

Zawartość:

*gałąź tętnicy oponowej środkowej - niestała

*żyła oczna górna (często też dolna)

*n. okoruchowy (III)

*n. bloczkowy (IV)

*n. oczny (V1)

*n. odwodzący (VI)

Fissura orbitalis inferior

Szczelina oczodołowa dolna

Pomiędzy brzegiem skrzydła większego a powierzchnią oczodołową szczęki

Naczynia podoczodołowe, żyła oczna dolna, gałęzie nerwu szczękowego (V2); nerw jarzmowy, nerw podoczodołowy

Fissura petrotympanica

Szczelina skalisto - bębenkowa

Leży ku tyłowi i przyśrodkowo od dołu żuchwowego między częścią bębenkową i skalistą kości skroniowej

Prowadzi do jamy bębenkowej. Opiera się o nią wyrostek przedni młoteczka. Biegnie przez nią struna bębenkowa (gałąź nerwu VII) , w. Przednie młoteczka, tętnica bębenkowa przednia, żyły bębenkowe.

Fissura petrosquasmosa

Szczelina skalisto - łuskowa

Między częścią skalistą a łuską k. skroniowej

 

Fissura tympanosquamosa

Szczelina bębenkowo - łuskowa

Przedłużenie w kierunku bocznym dwóch powyższych szczelin

 

Fissura tympanomastoidea

Szczelina bębenkowo - sutkowa

Szew między częścią bębenkową i wyrostkiem sutkowatym

Przechodzi przez nią gałąź uszna nerwu błędnego©Zakład Anatomii Prawidłowej
Centrum Biostruktury
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
1999

Uwagi i komentarze - email Webmaster