godlo AM (8kB)

   Zakład Anatomii Prawidłowej
   Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

   Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Bogdan Ciszek
   e-mail: anatomy@ib.amwaw.edu.pl

OTWORY

Foramen

Otwór

Lokalizacja

Opis

Apertura piriformis

Otwór gruszkowaty

Ograniczony jest od góry wolnym, dolnym brzegiem k. nosowych, bocznie i od dołu – wyrostkiem nosowym szczęki.

Wejście do kostnej jamy nosowej

Foramen jugulare

Otwór szyjny

Utworzony przez wcięcie szyjne kości potylicznej i piramidy kości skroniowej

Odcinek mniejszy – n. językowo-

gardłowy (IX), zatoka skalista dolna

Odcinek większy- n. błędny (X),

n. dodatkowy (XI), żyła szyjna wewnętrzna, tętnica oponowa.

Łączy dół tylny czaszki (fossa cranii posterior) z powierzchnią zewnętrzną podstawy czaszki.

Foramen supraorbitale

Otwór nadoczodołowy

 

Naczynia i nerwy nadoczodołowe. Łączy przednią ścianę czaszki z oczodołem (orbita).

Foramen

infraorbitale

Otwór podoczodołowy

Powierzchnia przednia (policzkowa) szczęki

Łączy przednią ścianę czaszki z kanałem podoczodołowym, przez który przechodzą naczynia i nerwy podoczodołowe.

Foramen cecum

Otwór ślepy

Fossa cranii anterior; os frontale, u podstawy grzebienia czołowego

Zawiera wypustkę opony twardej. Prowadzi do kanalika kończącego się ślepo w obrębie kolca nosowego, może być drożny i zawierać naczynie żylne łączące jamę nosową z zatoką strzałkową górną.

Foramen frontale

Otwór czołowy

Przyśrodkowo od foramen supraorbitale w brzegu nadoczodołowym

Dla naczyń i nerwów czołowych.

Łączy przednią ścianę czaszki z oczodołem.

Foramen rotundum

Otwór okrągły

Skrzydło

większe kości

klinowej

Dla nerwu szczękowego (V2 , n. maxillaris) Łączy dół środkowy czaszki (fossa cranii media) z dołem skrzydłowo – podniebiennym (fossa pterygopalatina)

Foramen ovale

Otwór owalny

 

Dla nerwu żuchwowego (V3, n. mandibularis). Łączy dół środkowy czaszki z dołem podskroniowym (fossa infratemporalis)

Foramen spinosum

Otwór kolczysty

 

Dla gałęzi oponowej nerwu żuchwowego, naczyń oponowych środkowych. Łączy dół środkowy czaszki z dołem podskroniowym

Foramen lacerum

Otwór poszarpany

Przód – skrzydło większe

Tył – szczyt piramidy kości skroniowej Przyśrodkowo – trzon k. klinowej i podstawa k. potylicznej

Ujście kanału skrzydłowego.

Otwór wewnętrzny tętnicy szyjnej wewnętrznej.

Połączenie dołu środkowego czaszki z powierzchnią zewnętrzną podstawy czaszki.

Foramen parietale

Otwór ciemieniowy

Strona zewnętrzna k. ciemieniowej

Żyła wypustowa ciemieniowa

Foramina cribosa

Otwory blaszki sitowej

Blaszka sitowa kości sitowej.

(lamina cribosa ossis ethmoidalis)

Szereg przyśrodkowy – gałązki węchowe (filia olphactoria) do okolicy węchowej przegrody nosa

boczny - do okolicy węchowej ściany bocznej nosa

Foramen ethmoidale anterius

Otwór sitowy przedni

Przyśrodkowa ściana oczodołu(pomiędzy kością czołową a sitową)

Połączenie oczodołu z jamą nosową. Zawiera tętnicę i żyłę oraz nerw sitowy przedni.

Foramen ethmoidale posterius

Otwór sitowy tylny

Połączenie oczodołu z zatoką sitową, komórkami sitowymi tylnymi. Zawiera tętnicę, żyłę i nerw sitowy tylny.

Foramen magnum

Otwór wielki

Kość potyliczna

Rdzeń przedłużony wraz ze swoimi oponami, nerwy dodatkowe, tętnice kręgowe ze splotem żylnym podstawnym, przednie i tylne tętnice rdzeniowe, gałązki oponowe tętnic kręgowych

Foramina mastoidea

Otwory sutkowe

Część tylna powierzchni zewnętrznej k. skroniowej

Prowadzą one na powierzchnię wewnętrzną kości do zatoki esowatej. Przebiegają w nich: gałąź sutkowa tętnicy potylicznej do opony twardej i ŻYŁA WYPUSTOWA SUTKOWA – niestale występująca (v. emissaria mastoidea), łącząca zatokę esowatą z żyłami powierzchownymi czaszki.

Foramen caroticum internum

Otwór wewnętrzny kanału tętnicy szyjnej

Szczyt części skalistej k. skroniowej; tworzy tylne ograniczenie otworu poszarpanego

 

Foramen caroticum externum

Otwór zewnętrzny kanału tętnicy szyjnej

Do przodu od dołu szyjnego

Tworzy wejście do kanału tętnicy szyjnej wewnętrznej, splotu żylnego szyjno – tętniczego i splotu współczulnego szyjno – tętniczego.

Porus acusticus internus

Otwór słuchowy wewnętrzny

Środek powierzchni tylnej części skalistej k. skroniowej.

Prowadzi z dołu tylnego czaszki do kanału zwanego przewodem słuchowym wewnętrznym (meatus acusticus internus). Zawiera on: nerw twarzowy ( n. facialis, VII), nerw przedsionkowo – ślimakowy ( n. vestibulocochlearis , VIII), nerw pośredni ( n. intermedius), tętnicę błędnikową (arteria labyrinthi), gałąź tętnicy móżdżkowej dolnej przedniej z odpowiadającymi jej żyłami.

Porus acusticus externus

Otwór słuchowy zewnętrzny

Część bębenkowa k. skroniowej

Tu przyczepia się część chrzęstna przewodu słuchowego zewnętrznego

Apertura externa canaliculi cochleae

Otwór zewnętrzny kanalika ślimaka

Na powierzchni dolnej części skalistej k. skroniowej; przyśrodkowo od dołu szyjnego

Kanalik ten zawiera przewód przychłonkowy i drobne naczynia żylne biegnące od ślimaka do żyły szyjnej wewnętrznej.

Apertura inferior canaliculi tympanici

Otwór dolny kanalika bębenkowego

Dno dołka skalistego

Otwór dla tętnicy bębenkowej dolnej i dla nerwu bębenkowego.

Foramen stylomastoideum

Otwór rylcowo - sutkowy

U podstawy wyrostka rylcowatego.

Przez otwór ten nerw twarzowy opuszcza kanał nerwu twarzowego i przechodzi tętnica rylcowo - sutkowa

Foramina nasalia

Otwory nosowe

Powierzchnia przednia k. nosowej

Małe naczynia krwionośne

Foramen mentale

Otwór bródkowy

Przednia powierzchnia trzonu żuchwy, poniżej drugiego zęba przedtrzonowego

Przejście nerwu i naczyń bródkowych

 

Stanowią połączenie z kanałem żuchwy (canalis mandibulae)

Foramen mandibulae

Otwór żuchwowy

Powierzchnia przyśrodkowa trzonu żuchwy

Od niego rozpoczyna się kanał żuchwy dla nerwu zębodołowego dolnego.

Foramen zygomaticofaciale

 

Otwór jarzmowo - twarzowy

Powierzchnia boczna

(policzkowa) kości jarzmowej

Przejście gałęzi nerwu o tej samej nazwie. Łączy boczną ścianę czaszki z otworem jarzmowo – oczodołowym.

Foramen zygomaticoorbitale

Otwór jarzmowo - oczodołowy

Powierzchnia oczodołowa kości jarzmowej

Prowadzi do kanału przebijającego kość; kanał ten kończy się na powierzchni policzkowej otworem jarzmowo – twarzowym i na powierzchni skroniowej otworem jarzmowo – skroniowym. Przebiega w nim nerw jarzmowy.

Foramen zygomaticotemporale

Otwór jarzmowo - skroniowy

Otwór na powierzchni skroniowej k. jarzmowej

Przechodzi przez niego nerw o tej samej nazwie. Łączy boczną ścianę czaszki z otworem jarzmowo – oczodołowym.

Foramina alveolaria

Otwory zębodołowe

Powierzchnia podskroniowa szczęki

Nerwy i naczynia biegnące ku zębom

Foramina incivia

Otwory przysieczne

Dno jamy nosowej

Zakończenie kanału przysiecznego

Foramen palatinum majus

Otwór podniebienny

większy

Tylno – boczny kąt podniebienia kostnego

Punkt wyjścia bruzd podniebiennych biegnących do przodu na podniebieniu kostnym

Razem stanowią ujście kanałów podniebiennych dla naczyń podniebiennych oraz nerwów podniebiennych od zwoju skrzydłowo – podniebiennego.

Foramina palatina minora

Otwory podniebienne mniejsze

   

Foramen sphenopalatinum

Otwór klinowo - podniebienny

Przyśrodkowa ściana dołu skrzydłowo – podniebiennego, utworzona przez blaszkę pionową k. podniebiennej

Połączenie dołu skrzydłowo – podniebiennego (fossa sphenopalatinum) z jamą nosową (cavum nasi)©Zakład Anatomii Prawidłowej
Centrum Biostruktury
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
1999

Uwagi i komentarze - email Webmaster