godlo AM (8kB)

   Zakład Anatomii Prawidłowej
   Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

   Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Bogdan Ciszek
   e-mail: anatomy@ib.amwaw.edu.pl

 

Incisura

Incisura

Wcięcie

Lokalizacja

Opis

Incisura jugularis

Wcięcie szyjne

Brzeg boczny powierzchni bocznej k. potylicznej

Stanowi część ograniczenia otworu szyjnego

Incisura pterygoidea

Wcięcie skrzydłowe

U dołu rozdziela obie blaszki wyrostka skrzydłowatego

 

Incisura ethmoidalis

Wcięcie sitowe

Leży między częściami oczodołowymi kości czołowej

Wklinowuje się w nie blaszka sitowa k. sitowej

Incisura mastoidea

Wcięcie sutkowe

Na dolnej powierzchni k. skroniowej przyśrodkowo od wyrostka sutkowego

Przyczep mięśnia dwubrzuścowego

Incisura mandibulae

Wcięcie żuchwy

Górny brzeg gałęzi żuchwy między dwoma wyrostkami

 

Incisura nasalis

Wcięcie nosowe

Brzeg trzonu szczęki

Tworzy odcinek otworu gruszkowatego©Zakład Anatomii Prawidłowej
Centrum Biostruktury
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
1999

Uwagi i komentarze - email Webmaster