godlo AM (8kB)

   Zakład Anatomii Prawidłowej
   Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

   Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Bogdan Ciszek
   e-mail: anatomy@ib.amwaw.edu.pl

 

Spina

Spina

Kolec

Lokalizacja

Opis

Spina ossis sphenoidalis

Kolec kości klinowej

Kończy wyrostek kostny skrzydła większego skierowany ku dołowi

 

Spina nasalis1

Kolec nosowy

Ostry wyrostek kostny leżący w linii pośrodkowej części nosowej k. czołowej

 

Spina nasalis2 anterior

Kolec nosowy

Krawędź dolna otworu gruszkowatego

Dla umocowania chrząstki przegrody nosa

Spina nasalis3 posterior

Kolec nosowy

Wąski odcinek podniebienia kostnego

 

Spina trochlearis

Kolec bloczkowy

Bocznie od dołka bloczkowego

Dla bloczka mięśnia skośnego górnego gałki ocznej©Zakład Anatomii Prawidłowej
Centrum Biostruktury
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
1999

Uwagi i komentarze - email Webmaster