godlo AM (8kB)

   Zakład Anatomii Prawidłowej
   Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

   Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Bogdan Ciszek
   e-mail: anatomy@ib.amwaw.edu.pl

 
 
 

Tuberculum

Guz

Lokalizacja

Opis

Tuberculum pharyngeum

Guzek gardłowy

Dolna powierzchnia części podstawnej kości potylicznej

Przyczep więzadła podłużnego przedniego, zwieracza górnego gardła. Powięzi gardłowo-podstawnej

Tuberculum jugulare

Guzek szyjny

Nad kanałem nerwu podjęzykowego

 

Tuberculum sellae

Guzek siodła

Do przodu od siodła

Miejsce przyczepu przepony siodła.

Tuberculum articulare

Guzek stawowy

Przyśrodkowa część odnogi przedniej wyrostka jarzmowego k. skroniowej

Razem z przednią częścią części łuskowej guzek łączy się stawowo z głową wyrostka kłykciowego żuchwy

Tuberculum mentale

Guzek bródkowy

Powierzchnia zewnętrzna trzonu żuchwy, po obu stronach guzowatości bródkowej (protuberantia mentalis)

 

Tuberculum marginale

Guzek brzeżny

Brzeg tylny wyrostka czołowego k. jarzmowej

Miejsce przyczepu pojedynczych włókien mięśnia skroniowego

 

Processus

Wyrostek

Lokalizacja

Opis

Processus jugularis

Wyrostek szyjny

Ogranicza od tyłu wcięcie szyjne

Przyczep mięśnia prostego bocznego głowy

Processus paramastoideus

Wyrostek przysutkowy

Dolna powierzchnia wyrostka szyjnego

 

Processus intrajugularis

Wyrostek śródszyjny

Dzieli wcięcie szyjne na część większą i mniejszą

 

Processus zygomaticus ossis frontalis

Wyrostek jarzmowy kości czołowej

Koniec brzegu nadoczodołowego k. czołowej

 

Processus zygomaticus maxillae

Wyrostek jarzmowy szczęki

Wyniosłość kostna szczęki skierowana bocznie do połączenia z k. jarzmową

 

Processus clinoideus anterior

Wyrostek pochyły przedni

Zakończenie skrzydeł mniejszych kości klinowej

Miejsce przyczepu namiotu móżdżku.

Processus clinoideus medius

Wyrostek pochyły

środkowy

Po obu stronach dołu przysadki na trzonie kości klinowej

 

Processus clinoideus posterior

Wyrostek pochyły tylny

Po obu stronach grzbietu siodła

 

Processus pterygoideus

Wyrostek skrzydłowy

   

Processus pyramidalis

Wyrostek piramidowy

Stożek kostny wklinowany we wcięcie skrzydłowe k. klinowej.

 

Processus vaginalis

Wyrostek pochwowy

Odgina się od nasady blaszki przyśrodkowej wyrostka skrzydłowego

Tu bruzda podniebienno – pochwowa

Processus mastoideus

Wyrostek sutkowy

Ku tyłowi od otworu słuchowego zewnętrznego

Miejsce przyczepu mięśnia płatowego głowy i mięśnia najdłuższego głowy

Processus lacrimalis

Wyrostek

łzowy

Część środkowa

Skierowany ku górze i do przodu, łączy się z brzegiem dolnym k. nosowej

Processus maxillaris

Wyrostek szczękowy

małżowiny nosowej

Odchyla się bocznie i ku dołowi

Processus ethmoidalis

Wyrostek sitowy

dolnej

Łączy się z wyrostkiem haczykowatym k. sitowej

Processus coronoideus

Wyrostek dziobasty

Przedni wyrostek na górnym brzegu gałęzi żuchwy

Obustronnie obejmuje go mięsień skroniowy

Processus condylaris

Wyrostek kłykciowy

Tylny wyrostek na górnym brzegu gałęzi żuchwy

Służy do stawowego połączenia z podstawą czaszki

Processus temporalis

Wyrostek skroniowy

Odchodzi od kąta tylnego k. jarzmowej

Łączy się z wyrostkiem jarzmowym k. skroniowej szwem -sutura temporozygomatica, tworząc łuk jarzmowy (arcus zygomaticus), do którego przyczepia się mięsień żwacz i powięź skroniowa.

Processus frontalis1

Wyrostek czołowy

Odchodzi od górnego kąta trzonu k. jarzmowej

Łączy się do przodu z wyrostkiem jarzmowym kości czołowej (sutura frontozygomatica) i do tyłu ze skrzydłem większym kości klinowej (sutura sphenozygomatica)

Processus frontalis maxillae

Wyrostek czołowy szczęki

Biegnie obustronnie między kością czołową i łzową.

Tworzy boczną ścianę jamy nosowej i przyśrodkową ścianę oczodołu

Processus alveolaris maxillae

Wyrostek zębodołowy szczęki

Szczęka

Zawiera w dolnym wolnym brzegu ujścia zębodołów.

Processus palatinus

Wyrostek podniebienny

Tworzy przeważającą część podniebienia kostnego

 

 

Hamulus

Haczyk

Lokalizacja

Opis

Hamulus pterygoideus

Haczyk skrzydłowy

Koniec blaszki przyśrodkowej wyrostka skrzydłowego

 

Hamulus lacrimalis

Haczyk łzowy

Wciska się we wcięcie łzowe położone na wyrostku czołowym szczęki

Uzupełnia otwór górny kanału nosowo - łzowego

 

 

 

Lingula

Języczek

Lokalizacja

Opis

Lingula shenoidalis

Języczek klinowy

Kostny wyrostek do tyłu od bruzdy tętnicy szyjnej wewnętrznej

 

Lingula mandibulae

Języczek żuchwy

Blaszka ograniczająca od strony przedniej otwór żuchwowy

Do i obok niego przyczepia się więzadło klinowo – żuchwowe. Jest wyczuwalny z jamy ustnej przez błonę śluzową i wskazuje kierunek dla igły strzykawki w celu znieczulenia zębodołu

   

Protuberantia / Tuberositas

Guzowatość

Lokalizacja

Opis

Protuberantia occipitalis externa

Guzowatość potyliczna zewnętrzna

Pośrodku powierzchni zewnętrznej łuski k. potylicznej

 

Protuberantia occipitalis interna

Guzowatość potyliczna wewnętrzna

Punkt środkowy wyniosłości krzyżowej; położeniem swym z reguły odpowiada położeniu guzowatości potylicznej zewnętrznej

Miejsce przyczepu sierpu mózgu.

Tu spływ zatok (confluens sinuum)

Protuberantia mentalis

Guzowatość bródkowa

Powierzchnia zewnętrzna trzonu żuchwy

 

Tuberositas pterygoidea

Guzowatość

skrzydłowa

Na powierzchni wewnętrznej gałęzi żuchwy do tyłu od bruzdy żuchwowo – gnykowej w pobliżu kąta żuchwy

Miejsce przyczepu mięśnia skrzydłowatego przyśrodkowego

Tuberositas masseterica

Guzowatość żwaczowa

Powierzchnia zewnętrzna gałęzi żuchwy w pobliżu kąta żuchwy

Miejsce przyczepu mięśnia żwacza©Zakład Anatomii Prawidłowej
Centrum Biostruktury
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
1999

Uwagi i komentarze - email Webmaster