Rozmiar: -1 bajtów Płaciki i szczeliny móżdżku
 
1. Lobulus centralis
1' Ala lobuli centralis
2. Culmen
3. Declive
4. Lobulus quadriangularis
5. Lobulus simplex
6. Lobulus semilunaris superior
7. Lobulus semilunaris inferior
8. Fissura prima
9. Fissura superior posterior
10. Fissura horizontalis
11. Incisura cerebelli posterior
><<<<  home