Rozmiar: -1 bajtów Pień mózgu i robak móżdżku - przekrój pośrodkowy.
 
1. Lingula cerebelli
2. Lobulus centralis
3. Culmen
4. Declive
5. Tuber vermis
6. Pyramis
7. Uvula
9. Nodulus
10. Mesencephalon
11. Pons
12. Medulla oblongata
><<<<  home