Liczenie żeber

Umiejętność liczenia żeber (costae) i przestrzeni międzyżebrowych (spatia intercostalia) potrzebna jest do opisywania rzutów poszczególnych narządów klatki piersiowej na jej ściany i lokalizacji zaobserwowanych zjawisk lub zmian, a także przy zabiegach w obrębie klatki piersiowej.

 

Od przodu

Klatka piersiowa

[od przodu]

 
 • Żebro drugie przyczepia się do mostka na wysokości kąta mostka (angulus sterni) czyli kąta Ludwiga
 • Powyżej drugiego żebra wyczuwa się pierwszą przestrzeń[1] międzyżebrową. Poniżej drugie międzyżebrze[2].
 • U mężczyzn brodawka sutkowa (papilla mammae) leży zwykle na wysokości czwartego międzyżebrza w linii środkowoobojczykowej[3].
Z boku
   
 • Wolny koniec jedenastego żebra wyczuwa się często pomiędzy przednią a tylną linią pachową.
Od tyłu

Klatka piersiowa

[od tyłu]

 
 • Wyrostki kolczyste kręgów piersiowych od Th1 do Th8 przybierają na długości i coraz bardziej zachodzą na siebie. Wyrostki kolczyste Th9 do Th12 są coraz krótsze, tępe na końcu i ustawione bardziej poziomo.
  Końce wyrostków kolczystych Th1-3 schodzą zwykle do poziomu niższego żebra (np. wyrostek Th2 leży na wysokości trzeciego żebra).
  Końce wyrostków kolczystych Th4-8 leżą na wysokości niższego międzyżebrza (np. koniec Th5 leży na wysokości szóstej przestrzeni międzyżebrowej), a najdłuższe wyrostki sięgają nawet żebra drugiego niżej (Th8 - żebro X).
 • Kąt górny łopatki (angulus superior scapulae)[1] leży na poziomie drugiego żebra[II].
 • Linia łącząca przyśrodkowe końce grzebienia prawej i lewej łopatki (spina scapulae)[2] przecina trzeci kręg piersiowy.
 • Kąt dolny łopatki (angulus inferior scapulae)[3] leży na poziomie siódmego żebra.
     
     

 

 

Pagina principalis > Osteologia > Kościec klatki piersiowej > Liczenie żeber

© Zakład Anatomii Prawidłowej
Centrum Biostruktury AM w Warszawie
AD2000