Pozycja anatomiczna

By precyzyjniej wyrażać się o wzajemnych stosunkach części ciała ludzkiego określono jednoznacznie tak zwaną pozycję anatomiczną.

Składają się na nią:

Dawid Michała Anioła To nie jest
pozycja anatomiczna.
  Dawid Michała Anioła w pozycji anatomicznej A to jest Dawid
w pozycji anatomicznej.

Jak łatwo się domyślić i sprawdzić, nie jest to postawa swobodna ani fizjologiczna niemniej jednak użyteczna. Niezależnie od rzeczywistego ułożenia ciała osoby badanej poszczególne struktury anatomiczne i części jej ciała opisuje się i nazywa tak, jakby znajdowała się ona w pozycji anatomicznej.

Ponadto określenia strony ciała i kierunków odnosi się zawsze do pacjenta:
prawy oznacza zawsze znajdujący się po prawej stronie pacjenta, niezależnie od tego czy ten jest do nas obrócony twarzą czy grzbietem;
góra zawsze jest w stronę głowy a nie stóp, niezależnie od tego czy pacjent leży albo stoi na rękach.

  Ręka prawa Strzałki niebieskie pokazują stronę boczną ręki
a czerwone stronę przyśrodkową.
Ręka lewa  

 

 

Pagina principalis > Pozycja anatomiczna

© Zakład Anatomii Prawidłowej
Centrum Biostruktury AM w Warszawie
AD2000