Aktualności

Sesja egzaminacyjna 2018

 

 

EGZAMIN TESTOWY

dla Położnictwa

odbędzie się w dniu 22.06.2018 (piątek) o godz. 09:00

w sali prosektoryjnejStudenci zbierają sięna 10 min. przed wyznaczoną godziną przed Zakładem Anatomii Prawidłowej i Klinicznej z legitymacją studencką i długopisem.

WYNIKI zostaną wywieszone w dn. 25.06.2018   po godz. 13.00

Przeglądy prac odbędą się w dniu 26.06.2018   godz. 10.00-12.00

EGZAMIN

PRAKTYCZNY i TESTOWY

dla Ratownictwa Medycznego

odbędzie się w dniu 20.06.2018 (środa)   o godz. 09:00

                                                           Sala prosektoryjna

Studenci zbierają sięna 10 min. przed wyznaczoną godziną przy Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej z legitymacją studencką i długopisem.

WYNIKI   zostaną wywieszone w dn. 21.06.2018   po godz. 13.00

Przeglądy prac odbędą się w dniu   26.06.2018 o godz. 10.00-12.00

EGZAMIN TESTOWY

dla Farmacji

odbędzie się w dniu 29.06.2018 (piątek) w sali prosektoryjnej

o godz. 08:30 gr. 1-8

o godz. 10:30 gr. 9-16

Studenci zbierają sięna 10 min. przed wyznaczoną godziną przy Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej z legitymacją studencką i długopisem.

WYNIKI zostaną wywieszone w gablocie Zakładu w dn. 03.07.2018   po godz. 13.00

Przeglądy prac odbędą się w dniu 09.07.2018   godz. 10.00-12.00

        

EGZAMIN

PRAKTYCZNY i TESTOWY

dla Elektroradiologii

odbędzie się w dniu 26.06.2018 (czwartek)   o godz. 09:00

                                                                                     Sala dydaktyczna na I piętrze

                                              

Studenci zbierają sięna 10 min. przed wyznaczoną godziną z legitymacją studencką i długopisem.

WYNIKI   zostaną wywieszone w dn. 27.06.2018     po godz. 13.00

Przeglądy prac odbędą się w dniu 29.06.2018 o godz. 13.00-14.30                 

 

W DNIU EGZAMINUOBOWIĄZUJE ZAKAZ WNOSZENIA PRZEZ STUDENTÓW TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH oraz INNYCH PRZEKAŹNIKÓW INFORMACJI NA TEREN ZAKŁADU ANATOMII PRAWIDŁOWEJ i KLINICZNEJ

Podczas egzaminu zabrania się posiadania (nie mówiąc już o korzystaniu) z jakichkolwiek pomocy naukowych oraz środków łączności (TELEFON KOMÓRKOWY, SMARTFON) oraz wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych wyposażonych w aparat fotograficzny i/lub kamerę oraz       utrwalania treści testu w całości lub jego części poprzez przepisywanie i/lub fotografowanie podczas trwania testu. Złamanie tego ZAKAZU stanowi dostateczną podstawę do unieważnienia danej formy sprawdzianu wiedzy i przyznania studentowi zerowej liczby punktów oraz oceny niedostatecznej z egzaminu z powiadomieniem Władz Uczelni

You are here: Start Aktualności Sesja egzaminacyjna 2018