Aktualności

Sesja egzaminacyjna 2019

Egzamin praktyczny

z anatomii prawidłowej odbędzie się wg niżej podanego planu (grupy anatomiczne)

Poniedziałek 17.06.2019

I WYDZIAŁ LEKARSKI

godz. 08:00 - gr. 1, 2, 3, 4

godz. 08:25 - gr. 5, 6, 7, 8

godz. 09:00 - gr. 9, 10

godz. 10:00 - gr. 11, 12, 13, 14

godz. 10:30 - gr. 15, 16, 17, 18, 19

godz. 11:00 - gr. 20, 21, 22, 23

godz. 12:15 - gr. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

FIZJOTERAPIA      

godz.14:15 grupy 1, 2, 3, 4

   godz.14:50 grupy 5, 6, 7                      

Wtorek 18.06.2019

WYDZIAŁ LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

godz. 08:00 - gr. 1, 2, 3, 4

godz. 08:25 - gr. 5, 6, 7

                  

II WYDZIAŁ LEKARSKI

     godz. 09:30 - gr. 1, 2, 3, 4

     godz. 10:10 - gr. 5, 6, 7

    godz. 10:40 - gr. 8, 9, 10, 11

    

Studenci zbierają się w hollu Anatomicum przed wejściem do Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej w stroju ochronnym z legitymacją studencką i długopisem.

Egzamin teoretyczny -TEST

19.06.2019 środa

Godz. 08:30 - 10:30

Cały rok - sala prosektoryjna WLD

Godz. 10:45 - 12:45

Cały rok - sala prosektoryjna FIZJOTERAPIA

       

Godz. 11:30 - 14:30

Wydział Lekarski I i II

sala wykładowa AULA A i B CENTRUM DYDAKTYCZNEGO

Studenci zbierają się 10 min. przed wyznaczoną godziną z legitymacją studencką i długopisem.

I WL Gr. 1 - 8 Aula A wejście górne

I WL Gr. 9 - 19 Aula A wejście boczne

I WL Gr. 20 - 30 Aula B wejście górne

II WL Gr. 1 - 11 Aula B wejście boczne

 

Wyniki prac 24.06.2019 po godz. 14:30

Przeglądy prac 26.06.2019 w godz. 10:00-13:00

EGZAMIN

PRAKTYCZNY i TESTOWY

dla Elektroradiologii

odbędzie się w dniu 27.06.2019 (czwartek)   o godz. 09:00

Sala dydaktyczna na I piętrze

                               

Studenci zbierają sięna 10 min. przed wyznaczoną godziną z legitymacją studencką i długopisem.

W DNIU EGZAMINUOBOWIĄZUJE ZAKAZ WNOSZENIA PRZEZ STUDENTÓW TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH oraz INNYCH PRZEKAŹNIKÓW INFORMACJI NA TEREN ZAKŁADU ANATOMII PRAWIDŁOWEJ i KLINICZNEJ

Stwierdzenie posługiwania się telefonami komórkowymi itp. w trakcie EGZAMINU spowoduje jego natychmiastowe ukończenie z oceną niedostateczną

WYNIKI   zostaną wywieszone w dn. 28.06.2019     po godz. 14.00

Przeglądy prac odbędą się w dniu 01.07.2019 o godz. 14.00-15:00      

 

EGZAMIN TESTOWY

dla Położnictwa

odbędzie się w dniu 26.06.2019 (środa) o godz. 09:00

w sali prosektoryjnej

                              

Studenci zbierają sięna 10 min. przed wyznaczoną godziną przed Zakładem Anatomii Prawidłowej i Klinicznej z legitymacją studencką i długopisem.

W DNIU EGZAMINUOBOWIĄZUJE ZAKAZ WNOSZENIA PRZEZ STUDENTÓW TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH oraz INNYCH PRZEKAŹNIKÓW INFORMACJI NA TEREN ZAKŁADU ANATOMII PRAWIDŁOWEJ i KLINICZNEJ

WYNIKI zostaną wywieszone w dn. 27.06.2019   po godz. 14.00

Przeglądy prac odbędą się w dniu 01.07.2018   w godz. 10.00-12.00

Podczas egzaminu zabrania się posiadania (nie mówiąc już o korzystaniu) z jakichkolwiek pomocy naukowych oraz środków łączności (TELEFON KOMÓRKOWY, SMARTFON) oraz wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych wyposażonych w aparat fotograficzny i/lub kamerę oraz       utrwalania treści testu w całości lub jego części poprzez przepisywanie i/lub fotografowanie podczas trwania testu. Złamanie tego ZAKAZU stanowi dostateczną podstawę do unieważnienia danej formy sprawdzianu wiedzy i przyznania studentowi zerowej liczby punktów oraz oceny niedostatecznej z egzaminu z powiadomieniem Władz Uczelni.

          

EGZAMIN

PRAKTYCZNY i TESTOWY

dla Ratownictwa Medycznego

odbędzie się w dniu 24.06.2019 (poniedziałek)   o godz. 09:00

Sala prosektoryjna

                               

Studenci zbierają sięna 10 min. przed wyznaczoną godziną przy Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej z legitymacją studencką i długopisem.

W DNIU EGZAMINU OBOWIĄZUJE ZAKAZ WNOSZENIA PRZEZ STUDENTÓW TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH oraz INNYCH PRZEKAŹNIKÓW INFORMACJI NA TEREN ZAKŁADU ANATOMII PRAWIDŁOWEJ i KLINICZNEJ

WYNIKI   zostaną wywieszone w dn. 25.06.2019   po godz. 14.00

Przeglądy prac odbędą się w dniu   26.06.2019 o godz. 15.00-16.00

        

Podczas egzaminu zabrania się posiadania (nie mówiąc już o korzystaniu) z jakichkolwiek pomocy naukowych oraz środków łączności (TELEFON KOMÓRKOWY, SMARTFON) oraz wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych wyposażonych w aparat fotograficzny i/lub kamerę oraz       utrwalania treści testu w całości lub jego części poprzez przepisywanie i/lub fotografowanie podczas trwania testu. Złamanie tego ZAKAZU stanowi dostateczną podstawę do unieważnienia danej formy sprawdzianu wiedzy i przyznania studentowi zerowej liczby punktów oraz oceny niedostatecznej z egzaminu z powiadomieniem Władz Uczelni.

You are here: Start Aktualności Sesja egzaminacyjna 2019