Aktualności

Ogłoszenie dot. zajęć w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej CB

UWAGA!

Do wszystkich PT studentów


Zgodnie z zarządzeniem nr 43/2020 JM Rektora WUM z dn. 9 marca 2020 § 2 p.1, a także Pisma Okólnego nr 1/2020 z dn. 10. marca 2020, odwołane zostały wszystkie zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach do dn. 29 marca 2020. Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

Szczegóły związane z odwołaniem zajęć dydaktycznych zostaną określone w odrębnym zarządzeniu.

You are here: Start Aktualności Ogłoszenie dot. zajęć w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej CB