Aktualności

Ogłoszenie w sprawie realizacji materiału ćwiczeń prosektoryjnych w oparciu o platformę edukacyjną WUM.

Zgodnie z rozporządzeniami JM Rektora zobowiązującymi PT studentów WUM do realizacji zadań dydaktycznych w trybie zdalnym uprzejmie informujemy, że materiał do ćwiczeń prosektoryjnych jest systematycznie wprowadzany na platformę.

https://e-learning.wum.edu.pl/login/index.php

Każdy kierunek studiów ma przydzielony odpowiedni zasób materiału do realizacji.

Realizacja zadań jest obowiązkowa i jej potwierdzenie stanowi zalogowanie się na platformie i rozpoznanie struktur przedstawionych na zdjęciach.

Najpierw należy zapoznać się z treścią wykładu.

Po zapoznaniu się z wykładem, student może przystąpić do rozpoznawania struktur oznaczonych szpilkami.

Na każdym zdjęciu znajduje się kilka „szpilek”. Należy im przyporządkować miana anatomiczne podane do wyboru w liczbie ok.10. Każde zdjęcie – zadanie należy rozwiązać dwa razy: w nomenklaturze łacińskiej i angielskiej.

Aby przejść do następnego etapu w obrębie danego ćwiczenia należy rozpoznać prawidłowo wszystkie wcześniej zaznaczone struktury (uzyskać 100% poprawnych odpowiedzi w obrębie każdego zdjęcia -zadania).

Zrealizowanie wszystkich ćwiczeń na platformie obejmujących okres wstrzymania zajęć prosektoryjnych jest niezbędna do dopuszczenia do egzaminu.

Weryfikacja realizacji zadań dydaktycznych przez poszczególnych studentów odbywa się automatycznie przez mechanizmy informatyczne platformy edukacyjnej.

You are here: Start Aktualności Ogłoszenie w sprawie realizacji materiału ćwiczeń prosektoryjnych w oparciu o platformę edukacyjną WUM.