Aktualności

Ogłoszenie w sprawie kontynuacji zajęć poprzez platformę edukacyjną WUM

Szanowni PT Studenci
 
W związku z zarządzeniem nr 62 JM Rektora z 27 III 2020 m.in. zawieszającym prowadzenia zajęć "kontaktowych" realizacja materiału będzie kontynuowana w oparciu o platformę edukacyjną WUM w dotychczasowym trybie z podziałem tematów, tak jak w pierwotnym planie zajęć z anatomii na rok ak. 2019/20. Daty i sposób zaliczenia kollokwiów, dopuszczenia do egzaminu i samego egzaminu z anatomii zostaną podane w terminie późniejszym .

Bogdan Ciszek

Kierownik ZAPiK WUM

You are here: Start Aktualności Ogłoszenie w sprawie kontynuacji zajęć poprzez platformę edukacyjną WUM