Aktualności

Sesja poprawkowa 2020 - uaktualnienie 23.08.2020

Kolokwium dopuszczające

Szanowni Państwo,
Uprzejmie zawiadamiamy, że dodatkowe kolokwium dopuszczające do Egzaminu dla studentów Wydziału Lekarskiego UKSW odbędzie się w dn. 26.08.2020 r. w godz. 8.00-8.15 (osteologia) i 8.30-9.10 (kolokwium teoretyczne - testowe). Kolokwium odbędzie się w formie elektronicznej na platformie e-learningowej (www.e-learning.wum.edu.pl). Podany termin jest terminem ostatecznym. Uprzejmie przypominamy, że warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest dostarczenie do Sekretariatu Zakładu zgody dziekańskiej na ponowne podejście do kolokwium.

Egzamin zostanie przeprowadzony na zasadach zgodnych z Zarządzeniem Rektora WUM nr 129/2020 z dn. 22.06.2020 r. - uległy zmianie godziny egzaminów (poniżej).


Egzamin końcowy

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że wrześniowe podejścia do Egzaminu końcowego z Anatomii odbędą się za pośrednictwem platformy egzaminacyjnej WUM (www.e-egzaminy.wum.edu.pl). Poniżej przedstawiamy terminy Egzaminu końcowego z Anatomii dla studentów Wydziału Lekarskiego WUM i UKSW:

01.09.2020 r. godz. 8.00-8.30  - Egzamin praktyczny (I termin - tylko dla studentów, którzy nie podchodzili do Egzaminu w czerwcu)
01.09.2020 r. godz. 9.00-10.20 - Egzamin teoretyczny (I termin - tylko dla studentów, którzy nie podchodzili do Egzaminu w czerwcu)

07.09.2020 r. godz. 8.00-8.30 - Egzamin praktyczny (II termin - sesja poprawkowa)
07.09.2020 r. godz. 9.00-10.20 - Egzamin teoretyczny (II termin - sesja poprawkowa)


Życzymy powodzenia!

You are here: Start Aktualności Sesja poprawkowa 2020 - uaktualnienie 23.08.2020