Aktualności

Ogłoszenie dla kierunku fizjoterapia

Dopuszczenie

Dodatkowy sprawdzian dopuszczający do egzaminu dla osób, które uzyskały zgodę na podejście do niego będzie miał miejsce na Platformie edukacyjnej (e-learning.wum.edu.pl) - dnia 26.08.2020 w godzinach 10:00-11:30. 


Egzamin

Powtórny I termin egzaminu dla osób, które do egzaminu z anatomii jeszcze nie podchodziły, będzie miał miejsce na Platformie egzaminacyjnej (e-egzaminy.wum.edu.pl) dnia 01.09.2020 w godzinach 12:00-15:00.
II termin egzaminu będzie miał miejsce na Platformie egzaminacyjnej w dniu 07.09.2020 w godzinach 12:00-15:00.

You are here: Start Aktualności Ogłoszenie dla kierunku fizjoterapia