Aktualności

Podział grup studentów kierunku Fizjoterapia

Organizacja zajęć prosektoryjnych dla studentów kierunku Fizjoterapia

                    

Zajęcia prosektoryjne rozpoczynają się w dniu 7.10.2020 r. o g.14.15 i trwają w godzinach 14.15-15.45.

Na godz. 14.00 do Prosektorium ZAPiK w Collegium Anatomicum ul. Chałubińskiego 5 (róg ul. Oczki) zgłaszają się studenci części A FIZOTERAPII wg numerów albumów podanych poniżej.

Studenci części B   FIZOTERAPII w tym samym czasie odbywają zajęcia w trybie zdalnym.

Zajęcia w dniu 14 X 2020 część A – tryb zdalny. Część B – prosektorium zajęcia odbywają się w godzinach 14.15-15.45

Pełny harmonogram zajęć z zakresu Osteologii i Jam ciała

                         Cz. A                               Cz. B

7.10.2020      prosektorium                     zdalne

14.10.2020     zdalne                               prosektorium

21.10.2020     prosektorium                     zdalne

28.10.2020     zdalne                               prosektorium

4.11.2020   prosektorium                      zdalne

18.11.2020   zdalne                               prosektorium

25.10.2020           Kollokwium część praktyczna

14.15-15.00 prosektorium

                                        15.00-15.45. prosektorium

Część teoretyczna kolokwium odbędzie się zdalnie w czasie wolnym zgodnie z siatką zajęć co zostanie ustalone po jej skonfigurowaniu.

Lista numerów albumów części A FIZOTERAPII

81177 83009 83024 83041
82994 79728 80878 83039
83049 83013 83025 83126
82996 83014 83027 83043
82997 83026 83029 82055
82998 83094 83030 83962
80512 83010 83031 83044
82999 79981 83032 83045
83000 83012 83033 83122
83001 83015 83034 83123
83002 83016 83037 83046
84469 83017 83645 83047
83003 83018 83035 83048
83004 83023 83036 77468
83005 83019 83125 83051
83006 83021 83038 83052
83007 83022 83050 83053
83008 84433 83040 83063

Lista numerów albumów części B FIZOTERAPII

83644 83069 84434 83104
83054 83070 83076 83105
83055 83071 83077 83106
83056 83072 83078 83107
74379 83073 83079 83108
83057 83074 83080 83110
50301 83075 83082 83111
83058 83088 83083 83112
83059 83091 83084 83113
83060 83089 83085 77921
83061 75105 83086 83127
83062 83090 83087 83114
83064 83092 83963 83115
83020 83093 81925 83116
83065 83095 83100 83117
83066 83096 83101 83119
83067 83097 81726 83120
83068 83098 83102 83121
  82022 83103 83124
You are here: Start Aktualności Podział grup studentów kierunku Fizjoterapia