Aktualności

Podział grup studentów kierunku lekarsko-stomatologicznego

Organizacja zajęć prosektoryjnych dla studentów kierunku Lekarsko - Stomatologicznego

                    

Zajęcia prosektoryjne rozpoczynają się w dniu 6.10.2020 r. o g.10.15 i trwają w godzinach 10.15-11.45.

Na godz. 10.00 do Prosektorium ZAPiK w Collegium Anatomicum ul. Chałubińskiego 5 (róg ul. Oczki) zgłaszają się studenci części A LEK_STOM wg numerów albumów podanych poniżej.

Studenci części B   LEK_STOM w tym samym czasie odbywają zajęcia w trybie zdalnym.

Zajęcia w dniu 8 X 2020 część A – tryb zdalny. Część B – prosektorium zajęcia odbywają się w godzinach 10.15-11.45

Pełny harmonogram zajęć z zakresu Osteologii

                         Cz. A                               Cz. B

6.10.2020   prosektorium                     zdalne

8.10.2020     zdalne                               prosektorium

13.10.2020     prosektorium                     zdalne

15.10.2020     zdalne                               prosektorium

20.10.2020   prosektorium                      zdalne

22.10.2020   zdalne                               prosektorium

27.10.2020           Kollokwium część praktyczna

10.15-11.00 prosektorium

                                        11.00-11.45. prosektorium

Część teoretyczna kolokwium odbędzie się zdalnie w czasie wolnym zgodnie z siatką zajęć co zostanie ustalone po jej skonfigurowaniu.

Lista numerów albumów części A LEK_STOM

63888 82292
82262 82241
82247 82243
82251 82233
81139 83832
82268 78049
82291 82290
82286 83699
82296 82282
82245 82265
82297 83697
82272 84620
82283 82249
82255 83551
82238 82288
82264 82279
82273 82258
81166 82237
82261 82263
82246 82284
82272 82257
83833 82250
83700 82280
82234 73873
83698 82253
82295 82269
82270 82852
82256 82267

Lista numerów albumów części B LEK_STOM

82289 82248
82254 82274
61220 82240
82276 82833
82275 81843
80922 82834
82277 82835
82242 82836
82853 82837
82293 82838
78287 83975
82259 82839
80594 82840
82239 82841
82266 82842
82236 80539
82281 74904
82232 80544
82294 82843
80141 82844
82287 82845
82260 82846
82007 82847
82285 78458
82298 72587
82252 82848
82851 82849
82854 82850
You are here: Start Aktualności Podział grup studentów kierunku lekarsko-stomatologicznego