Aktualności

Organizacja zajęć dla studentów kierunku lekarskiego odbywających zajęcia we wtorki/czwartki

Organizacja zajęć prosektoryjnych dla studentów Wydziału Lekarskiego

rzut ćwiczeniowy wtorek-czwartek 8.00-10.00

                    

Zajęcia prosektoryjne rozpoczynają się w dniu 8.10.2020 r. o g.8.00 i trwają w godzinach 8.00-10.00.

Na godz. 7.50 do Prosektorium ZAPiK w Collegium Anatomicum ul. Chałubińskiego 5 (róg ul. Oczki) zgłaszają się studenci części A rzutu ćwiczeniowego wtorek-czwartek 8.00-10.00 wg . numerów albumów podanych poniżej.

Studenci części B rzutu ćwiczeniowego wtorek-czwartek 8.00-10.00 w tym samym czasie odbywają zajęcia w trybie zdalnym.

Zajęcia w dniu 13 X 2020 część A – tryb zdalny. Część B – prosektorium w godzinach jw.

Pełny harmonogram zajęć z zakresu Osteologii

                        Cz. A                               Cz. B

8.10.2020   prosektorium                     zdalne

13.10.2020     zdalne                               prosektorium

15.10.2020     prosektorium                     zdalne

20.10.2020     zdalne                              prosektorium

22.10.2020   prosektorium                     zdalne

27.10.2020   zdalne                               prosektorium

29.10.2020   prosektorium                     zdalne

3.11.2020       zdalne                            prosektorium

5.11.2020           Kollokwium część praktyczna

         8.00-9.00 prosektorium

                                       9.00-10.00 prosektorium

Część teoretyczna kolokwium odbędzie się zdalnie w czasie wolnym zgodnie z siatką zajęć co zostanie ustalone po jej skonfigurowaniu.

Lista numerów albumów

części A rzut ćwiczeniowy wtorek-czwartek 8.00-10.00

17 17 18 18
82337 82470 82491 82746
82338 82492 83670 82761
82340 82536 82532 82782
82343 82541 82540 82353
82348 82552 82556 82388
82359 82573 82561 82404
82361 82632 82602 72647
84627 82686 82640 82469
80850 82719 82666 82506
82399 82786 82667 82511
82411 82341 82683 82546
82420 82357 82689 82564
83666 82364 82704 82574
82435 82371 82714 83679
82447 82382 82717 82589
82464 82457 82741

Lista numerów albumów

części B rzut ćwiczeniowy wtorek-czwartek 8.00-10.00

19

19 20 20
82603 82378 82567 82507
82622 82383 82619 82509
82634 82387 82647 82580
82641 83658 82661 82596
82650 82397 82679 82609
82653 82400 82692 82648
82710 82412 82366 82655
82720 82415 82386 82697
82728 82425 82402 82709
82749 82442 82426 82735
82790 82452 82427 82736
82803 82455 82436 82750
82815 82487 82448 75324
82339 82490 82477 82759
82355 82502 82482 82806
78968 82524 82485 82808

 

Organizacja zajęć prosektoryjnych dla studentów Wydziału Lekarskiego

rzut ćwiczeniowy wtorek-czwartek 14.15-16.15

                    

Zajęcia prosektoryjne rozpoczynają się w dniu 8.10.2020 r. o g.14.15 i trwają w godzinach 14.15-16.15.

Na godz. 14.00 do Prosektorium ZAPiK w Collegium Anatomicum ul. Chałubińskiego 5 (róg ul. Oczki) zgłaszają się studenci części A rzutu ćwiczeniowego wtorek-czwartek 14.15-16.15 wg . numerów albumów podanych poniżej.

Studenci części B rzutu ćwiczeniowego wtorek-czwartek 14.15-16.15 w tym samym czasie odbywają zajęcia w trybie zdalnym.

Zajęcia w dniu 13 X 2020 część A – tryb zdalny. Część B – prosektorium w godzinach jw.

Pełny harmonogram zajęć z zakresu Osteologii

                        Cz. A                               Cz. B

8.10.2020   prosektorium                     zdalne

13.10.2020     zdalne                               prosektorium

15.10.2020     prosektorium                     zdalne

20.10.2020     zdalne                               prosektorium

22.10.2020   prosektorium                     zdalne

27.10.2020   zdalne                               prosektorium

29.10.2020   prosektorium                     zdalne

3.11.2020       zdalne                              prosektorium

5.11.2020           Kollokwium część praktyczna

14.15-15.15 prosektorium

                                       15.15-16.15 prosektorium

Część teoretyczna kolokwium odbędzie się zdalnie w czasie wolnym zgodnie z siatką zajęć co zostanie ustalone po jej skonfigurowaniu.

Lista numerów albumów

części A rzut ćwiczeniowy wtorek-czwartek 14.15-16.15

21 21 22 22
83701 81889 84636 83747
83704 62577 83782 83755
83708 83777 83787 70992
83713 83785 83791 83763
83718 83797 83796 83772
83723 83819 83800 83776
83726 83820 83801 83778
83729 83702 83805 83786
83731 83707 83813 83790
83733 84632 83816 83792
83736 83728 83821 83798
83738 83741 83823 80966
77550 83745 83703 83803
81040 83750 83706 83810
83749 80616 83725 83814
83754 83752 81025 83818
83758 81967 78985 83822
79192 83770 83744
82202 61304

Lista numerów albumów

części B rzut ćwiczeniowy wtorek-czwartek 14.15-16.15

23 23 24 24
84630 83794 84634 83742
73720 82325 83759 80882
83712 83809 83760 83751
84631 83811 83761 83753
83719 83815 47054 83756
83721 81462 83768 83767
83727 83710 83775 84635
84633 73274 83780 83773
83737 83714 83793 57848
83743 83717 84638 79675
83748 81012 83799 83779
81495 83720 83804 83781
83764 83722 83705 83788
83765 83732 83709 83795
83769 83735 83715 83802
83771 83740 83730 83812
83774 72278 83734 83817
83783 83757 83739 83824
84637
You are here: Start Aktualności Organizacja zajęć dla studentów kierunku lekarskiego odbywających zajęcia we wtorki/czwartki