Start

Sesja poprawkowa, egzaminy 8.09.2021

Harmonogram egzaminu poprawkowego z Anatomii w dn. 08.09.2021 r. dla studentów, którzy nie zaliczyli egzaminu w I terminie w dn. 30-31.08.2021 r.

Część praktyczna (Sale prosektoryjne)
WLD        godz. 8.00
Fizjoterapia    godz. 8.30
WL WUM i UKSW    godz. 9.30

Część teoretyczna (Sale prosektoryjne)
Wszystkie kierunki    godz. 12.30

Termin ogłoszenia wyników oraz przeglądów prac egzaminacyjnych zostanie podany podczas egzaminu.
Życzymy powodzenia!

Wykłady dla Analityki Medycznej

Wykład dla Analityki Medycznej w poniedziałki 8-10:30 na platformie Teams. Kod: xccjnc6

Ogłoszenie dla studentów grupy 6a kierunku Fizjoterapia

W związku z odbywaną kwarantanną studenci kierunku fizjoterapii Gr 6a w dniu 14 X odbywają ćwiczenia z anatomii w trybie zdalnym.

Termin zakończenia kwarantanny wg obowiązujących przepisów - 10 dni tzn.  18 X 2020

Lista studentów:

81925
83100
83101
81726
83102
83103
83104
83105
83106
83107
83108
83110
83111

Organizacja zajęć dla studentów kierunku lekarskiego odbywających zajęcia w poniedziałki/piątki

organizacja zajęć prosektoryjnych dla studentów Wydziału Lekarskiego

rzut ćwiczeniowy poniedziałek-piątek 8.00-10.00

                    

Zajęcia prosektoryjne rozpoczynają się w dniu 9.10.2020 r. o g.8.00 i trwają w godzinach 8.00-10.00.

Na godz. 7.50 do Prosektorium ZAPiK w Collegium Anatomicum ul. Chałubińskiego 5 (róg ul. Oczki) zgłaszają się studenci części A rzutu ćwiczeniowego poniedziałek-piątek 8.00-10.00 wg . numerów albumów podanych poniżej.

Studenci części B rzutu ćwiczeniowego poniedziałek-piątek 8.00-10.00 w tym samym czasie odbywają zajęcia w trybie zdalnym.

Zajęcia w dniu 12 X 2020 część A – tryb zdalny. Część B – prosektorium w godzinach jw.

Pełny harmonogram zajęć z zakresu Osteologii

                         Cz. A                               Cz. B

9.10.2020   prosektorium                     zdalne

12.10.2020     zdalne                               prosektorium

16.10.2020     prosektorium                     zdalne

19.10.2020    zdalne                               prosektorium

23.10.2020   prosektorium                     zdalne

26.10.2020   zdalne                               prosektorium

30.10.2020   prosektorium                     zdalne

2.11.2020       zdalne                            prosektorium

6.11.2020           Kollokwium część praktyczna

         8.00-9.00 prosektorium

                                       9.00-10.00 prosektorium

Część teoretyczna kolokwium odbędzie się zdalnie w czasie wolnym zgodnie z siatką zajęć co zostanie ustalone po jej skonfigurowaniu.

Lista numerów albumów

części A rzut ćwiczeniowy poniedziałek-piątek 8.00-10.00

1 1 2 2
82346 82565 82358 82681
82360 82587 82374 82702
82390 82595 82398 82707
83659 82604 82466 82711
83663 82611 79840 82723
82443 83683 82537 82727
82461 82623 66175 82754
82476 82630 82551 82766
82484 82694 82590 82767
84628 82791 82608 82797
82499 82796 79199 83405
82539 82799 82660 82823
82560 82671

Lista numerów albumów

części B rzut ćwiczeniowy poniedziałek-piątek 8.00-10.00

3

3 4 4
83657 82601 82345 82581
82344 83681 82406 82585
82347 82675 82407 82600
82349 82682 82424 82617
82352 82688 82453 83685
82423 82690 82495 82670
82458 83692 83669 82696
82463 82738 83675 83691
82468 82739 82535 82740
80075 82781 77317 82779
82562 82785 82559 82809
82579 82804 82563 82819
80918 83680

 

 

Rzut ćwiczeniowy poniedziałek-piątek 10.15-12.15

                    

Zajęcia prosektoryjne rozpoczynają się w dniu 9.10.2020 r. o g.10.15 i trwają w godzinach10.15-12.15.

Na godz. 10.00 do Prosektorium ZAPiK w Collegium Anatomicum ul. Chałubińskiego 5 (róg ul. Oczki) zgłaszają się studenci części A rzutu ćwiczeniowego poniedziałek-piątek 10.15-12.15 wg . numerów albumów podanych poniżej.

Studenci części B rzutu ćwiczeniowego poniedziałek-piątek 10.15-12.15 w tym samym czasie odbywają zajęcia w trybie zdalnym.

Zajęcia w dniu 12 X 2020 część A – tryb zdalny. Część B – prosektorium w godzinach jw.

Pełny harmonogram zajęć z zakresu Osteologii

                         Cz. A                               Cz. B

9.10.2020   prosektorium                     zdalne

12.10.2020     zdalne                               prosektorium

16.10.2020     prosektorium                     zdalne

19.10.2020     zdalne                               prosektorium

23.10.2020   prosektorium                     zdalne

26.10.2020   zdalne                               prosektorium

30.10.2020   prosektorium                     zdalne

2.11.2020       zdalne                              prosektorium

6.11.2020           Kollokwium część praktyczna

         10.15-11.15 prosektorium

                                       11.15-12.15 prosektorium

Część teoretyczna kolokwium odbędzie się zdalnie w czasie wolnym zgodnie z siatką zajęć co zostanie ustalone po jej skonfigurowaniu.

Lista numerów albumów

części A rzut ćwiczeniowy poniedziałek-piątek 10.15-12.15

5 5 6 6
82384 82705 82460 82787
82408 80959 82465 82818
82421 82755 82481 84686
82475 82764 82519 82379
82489 82768 82523 84687
82496 82774 82531 82403
77756 82778 82548 76492
80351 82780 82554 84688
82543 82820 82594 83667
82584 82380 82606 82459
82593 82395 82674 84689
82633 82410 82703 82544
82636 82413 82742 82571
82652 82430 82752 82588
82665 82431 82762 82605
82668 82445 82765

Lista numerów albumów

części B rzut ćwiczeniowy poniedziałek-piątek 10.15-12.15

7

7 8 8
82607 82428 82713 82515
82649 82471 82751 82517
82672 82473 82769 82527
82685 82486 83694 82545
83688 82503 82801 82621
82731 82505 82802 82631
82745 83671 82356 82638
82756 82542 82375 82644
82793 82550 79968 84616
82805 83678 83664 83687
82810 84626 82437 83689
82814 82645 82472 82721
82376 82654 82478 82758
82391 82658 82497 82770
83661 82678 82501 82777
71736 82706 82512 83400

 

Rzut ćwiczeniowy poniedziałek-piątek 13.00-15.00

                    

Zajęcia prosektoryjne rozpoczynają się w dniu 9.10.2020 r. o g.13.00 i trwają w godzinach13.00-15.00

Na godz. 12.50 do Prosektorium ZAPiK w Collegium Anatomicum ul. Chałubińskiego 5 (róg ul. Oczki) zgłaszają się studenci części A rzutu ćwiczeniowego poniedziałek-piątek 13.00-15.00 wg . numerów albumów podanych poniżej.

Studenci części B rzutu ćwiczeniowego poniedziałek-piątek 13.00-15.00 w tym samym czasie odbywają zajęcia w trybie zdalnym.

Zajęcia w dniu 12 X 2020 część A – tryb zdalny. Część B – prosektorium w godzinach jw.

Pełny harmonogram zajęć z zakresu Osteologii

                         Cz. A                               Cz. B

9.10.2020   prosektorium                     zdalne

12.10.2020     zdalne                               prosektorium

16.10.2020     prosektorium                     zdalne

19.10.2020     zdalne                               prosektorium

23.10.2020   prosektorium                     zdalne

26.10.2020   zdalne                               prosektorium

30.10.2020   prosektorium                     zdalne

2.11.2020       zdalne                            prosektorium

6.11.2020           Kollokwium część praktyczna

       13.00-14.00 prosektorium

                                       14.00-15.00 prosektorium

Część teoretyczna kolokwium odbędzie się zdalnie w czasie wolnym zgodnie z siatką zajęć co zostanie ustalone po jej skonfigurowaniu.

Lista numerów albumów

części A rzut ćwiczeniowy poniedziałek-piątek 13.00-15.00

9 10
81831 82372
82373 82377
82392 82417
82438 82422
82449 82440
82480 82479
82513 82516
82518 82534
82530 82570
82552 82586
84690 82598
82583 82614
82620 82635
83684 82642
82639 82643
82663 82651
83686 82656
82673 82657
82699 82659
82725 82669
82737 82676
83693 82708
82794 80269
82822 82773
82824 82821

Lista numerów albumów

części B rzut ćwiczeniowy poniedziałek-piątek 13.00-15.00

11/B 12/B
82369 82368
82418 82405
83668 82419
82510 82434
83674 82439
82521 82450
82533 82467
82553 82483
82577 83672
82582 83673
84691 82522
82599 82538
82612 82547
82618 82566
82628 82575
82646 82578
82684 82597
82693 58262
82695 82616
82712 82625
82730 82637
82733 82700
82776 82784
82792 82789
82795 82816
83696

 

Rzut ćwiczeniowy poniedziałek-piątek 15.15-17.15

                    

Zajęcia prosektoryjne rozpoczynają się w dniu 9.10.2020 r. o g.15.15 i trwają w godzinach 15.15-17.15

Na godz. 15.00 do Prosektorium ZAPiK w Collegium Anatomicum ul. Chałubińskiego 5 (róg ul. Oczki) zgłaszają się studenci części A rzutu ćwiczeniowego poniedziałek-piątek 15.15-17.15 wg . numerów albumów podanych poniżej.

Studenci części B rzutu ćwiczeniowego poniedziałek-piątek 15.15-17.15 w tym samym czasie odbywają zajęcia w trybie zdalnym.

Zajęcia w dniu 12 X 2020 część A – tryb zdalny. Część B – prosektorium w godzinach jw.

Pełny harmonogram zajęć z zakresu Osteologii

                         Cz. A                               Cz. B

9.10.2020   prosektorium                     zdalne

12.10.2020     zdalne                               prosektorium

16.10.2020     prosektorium                     zdalne

19.10.2020     zdalne                               prosektorium

23.10.2020   prosektorium                     zdalne

26.10.2020   zdalne                               prosektorium

30.10.2020   prosektorium                     zdalne

2.11.2020       zdalne                              prosektorium

6.11.2020           Kollokwium część praktyczna

   15.15-16.15 prosektorium

                                       16.15-17.15 prosektorium

Część teoretyczna kolokwium odbędzie się zdalnie w czasie wolnym zgodnie z siatką zajęć co zostanie ustalone po jej skonfigurowaniu.

Lista numerów albumów

części A rzut ćwiczeniowy poniedziałek-piątek 13.00-15.00

13 14
82365 82351
82393 82362
82414 82363
82429 82381
82432 82385
82444 82401
77729 82441
82493 82446
82508 82454
82514 82488
82525 82500
82528 82504
82529 84629
83677 82555
46767 82626
82592 84621
82610 82664
82624 82680
82629 82687
82662 82718
82691 82743
83690 82748
82722 82763
82772 82788
82817 82800
82807

Lista numerów albumów

części B rzut ćwiczeniowy poniedziałek-piątek 13.00-15.00

15 16
82354 82342
82396 82350
83660 82370
83662 82389
83665 82394
82462 82416
82474 82494
82498 64375
75853 78346
82526 82520
82572 83676
82576 82557
82591 82569
84625 83468
83682 82701
82613 82715
82615 82726
84692 82732
82716 82734
82724 82744
82729 82747
82775 82760
82798 83452
82811 80438
82813 82783
82812

Organizacja zajęć dla studentów kierunku lekarskiego odbywających zajęcia we wtorki/czwartki

Organizacja zajęć prosektoryjnych dla studentów Wydziału Lekarskiego

rzut ćwiczeniowy wtorek-czwartek 8.00-10.00

                    

Zajęcia prosektoryjne rozpoczynają się w dniu 8.10.2020 r. o g.8.00 i trwają w godzinach 8.00-10.00.

Na godz. 7.50 do Prosektorium ZAPiK w Collegium Anatomicum ul. Chałubińskiego 5 (róg ul. Oczki) zgłaszają się studenci części A rzutu ćwiczeniowego wtorek-czwartek 8.00-10.00 wg . numerów albumów podanych poniżej.

Studenci części B rzutu ćwiczeniowego wtorek-czwartek 8.00-10.00 w tym samym czasie odbywają zajęcia w trybie zdalnym.

Zajęcia w dniu 13 X 2020 część A – tryb zdalny. Część B – prosektorium w godzinach jw.

Pełny harmonogram zajęć z zakresu Osteologii

                        Cz. A                               Cz. B

8.10.2020   prosektorium                     zdalne

13.10.2020     zdalne                               prosektorium

15.10.2020     prosektorium                     zdalne

20.10.2020     zdalne                              prosektorium

22.10.2020   prosektorium                     zdalne

27.10.2020   zdalne                               prosektorium

29.10.2020   prosektorium                     zdalne

3.11.2020       zdalne                            prosektorium

5.11.2020           Kollokwium część praktyczna

         8.00-9.00 prosektorium

                                       9.00-10.00 prosektorium

Część teoretyczna kolokwium odbędzie się zdalnie w czasie wolnym zgodnie z siatką zajęć co zostanie ustalone po jej skonfigurowaniu.

Lista numerów albumów

części A rzut ćwiczeniowy wtorek-czwartek 8.00-10.00

17 17 18 18
82337 82470 82491 82746
82338 82492 83670 82761
82340 82536 82532 82782
82343 82541 82540 82353
82348 82552 82556 82388
82359 82573 82561 82404
82361 82632 82602 72647
84627 82686 82640 82469
80850 82719 82666 82506
82399 82786 82667 82511
82411 82341 82683 82546
82420 82357 82689 82564
83666 82364 82704 82574
82435 82371 82714 83679
82447 82382 82717 82589
82464 82457 82741

Lista numerów albumów

części B rzut ćwiczeniowy wtorek-czwartek 8.00-10.00

19

19 20 20
82603 82378 82567 82507
82622 82383 82619 82509
82634 82387 82647 82580
82641 83658 82661 82596
82650 82397 82679 82609
82653 82400 82692 82648
82710 82412 82366 82655
82720 82415 82386 82697
82728 82425 82402 82709
82749 82442 82426 82735
82790 82452 82427 82736
82803 82455 82436 82750
82815 82487 82448 75324
82339 82490 82477 82759
82355 82502 82482 82806
78968 82524 82485 82808

 

Organizacja zajęć prosektoryjnych dla studentów Wydziału Lekarskiego

rzut ćwiczeniowy wtorek-czwartek 14.15-16.15

                    

Zajęcia prosektoryjne rozpoczynają się w dniu 8.10.2020 r. o g.14.15 i trwają w godzinach 14.15-16.15.

Na godz. 14.00 do Prosektorium ZAPiK w Collegium Anatomicum ul. Chałubińskiego 5 (róg ul. Oczki) zgłaszają się studenci części A rzutu ćwiczeniowego wtorek-czwartek 14.15-16.15 wg . numerów albumów podanych poniżej.

Studenci części B rzutu ćwiczeniowego wtorek-czwartek 14.15-16.15 w tym samym czasie odbywają zajęcia w trybie zdalnym.

Zajęcia w dniu 13 X 2020 część A – tryb zdalny. Część B – prosektorium w godzinach jw.

Pełny harmonogram zajęć z zakresu Osteologii

                        Cz. A                               Cz. B

8.10.2020   prosektorium                     zdalne

13.10.2020     zdalne                               prosektorium

15.10.2020     prosektorium                     zdalne

20.10.2020     zdalne                               prosektorium

22.10.2020   prosektorium                     zdalne

27.10.2020   zdalne                               prosektorium

29.10.2020   prosektorium                     zdalne

3.11.2020       zdalne                              prosektorium

5.11.2020           Kollokwium część praktyczna

14.15-15.15 prosektorium

                                       15.15-16.15 prosektorium

Część teoretyczna kolokwium odbędzie się zdalnie w czasie wolnym zgodnie z siatką zajęć co zostanie ustalone po jej skonfigurowaniu.

Lista numerów albumów

części A rzut ćwiczeniowy wtorek-czwartek 14.15-16.15

21 21 22 22
83701 81889 84636 83747
83704 62577 83782 83755
83708 83777 83787 70992
83713 83785 83791 83763
83718 83797 83796 83772
83723 83819 83800 83776
83726 83820 83801 83778
83729 83702 83805 83786
83731 83707 83813 83790
83733 84632 83816 83792
83736 83728 83821 83798
83738 83741 83823 80966
77550 83745 83703 83803
81040 83750 83706 83810
83749 80616 83725 83814
83754 83752 81025 83818
83758 81967 78985 83822
79192 83770 83744
82202 61304

Lista numerów albumów

części B rzut ćwiczeniowy wtorek-czwartek 14.15-16.15

23 23 24 24
84630 83794 84634 83742
73720 82325 83759 80882
83712 83809 83760 83751
84631 83811 83761 83753
83719 83815 47054 83756
83721 81462 83768 83767
83727 83710 83775 84635
84633 73274 83780 83773
83737 83714 83793 57848
83743 83717 84638 79675
83748 81012 83799 83779
81495 83720 83804 83781
83764 83722 83705 83788
83765 83732 83709 83795
83769 83735 83715 83802
83771 83740 83730 83812
83774 72278 83734 83817
83783 83757 83739 83824
84637

Wykład dla studentów kierunku Położnictwo

Dostęp dla studentów Położnictwa 1. roku na Microsoft Teams

Wykład -  środa 7.10.2020 kod: 5v41epe

Jesteś tutaj: Start Start