Start

Ogłoszenie dla studentów kierunku Położnictwo

Szanowni Państwo,


Uprzejmie informujemy, że wrześniowe podejście do Egzaminu końcowego z Anatomii odbędzie się za pośrednictwem platformy egzaminacyjnej WUM (www.e-egzaminy.wum.edu.pl)

dnia 09.09.2020 r. godz. 8.00-10.00.

Życzymy powodzenia!

Ogłoszenie dla studentów kierunku Ratownictwo Medyczne

Szanowni Państwo,

Dodatkowe kolokwium dopuszczające do Egzaminu odbędzie się na platformie e-learningowej (www.e-learning.wum.edu.pl)

dnia 27.08.2020 r., w godzinach 9:00-9:30.

Egzamin:


I termin dla osób, które jeszcze nie podchodziły do Egzaminu, odbędzie się na platformie egzaminacyjnej (www.e-egzaminy.wum.edu.pl)

dnia 1.09.2020 r. w godzinach:
- 11:00-12:50 - część teoretyczna
- 12:50-13:30 - część praktyczna

II termin odbędzie się na platformie egzaminacyjnej,

dnia 8.09.2020 r. w godzinach:
- 8:00-9:50 - część teoretyczna
- 9:50-10:30 - część praktyczna.

 

Życzymy powodzenia!

Ogłoszenie dla kierunku fizjoterapia

Dopuszczenie

Dodatkowy sprawdzian dopuszczający do egzaminu dla osób, które uzyskały zgodę na podejście do niego będzie miał miejsce na Platformie edukacyjnej (e-learning.wum.edu.pl) - dnia 26.08.2020 w godzinach 10:00-11:30. 


Egzamin

Powtórny I termin egzaminu dla osób, które do egzaminu z anatomii jeszcze nie podchodziły, będzie miał miejsce na Platformie egzaminacyjnej (e-egzaminy.wum.edu.pl) dnia 01.09.2020 w godzinach 12:00-15:00.
II termin egzaminu będzie miał miejsce na Platformie egzaminacyjnej w dniu 07.09.2020 w godzinach 12:00-15:00.

Sesja poprawkowa 2020 - uaktualnienie 23.08.2020

Kolokwium dopuszczające

Szanowni Państwo,
Uprzejmie zawiadamiamy, że dodatkowe kolokwium dopuszczające do Egzaminu dla studentów Wydziału Lekarskiego UKSW odbędzie się w dn. 26.08.2020 r. w godz. 8.00-8.15 (osteologia) i 8.30-9.10 (kolokwium teoretyczne - testowe). Kolokwium odbędzie się w formie elektronicznej na platformie e-learningowej (www.e-learning.wum.edu.pl). Podany termin jest terminem ostatecznym. Uprzejmie przypominamy, że warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest dostarczenie do Sekretariatu Zakładu zgody dziekańskiej na ponowne podejście do kolokwium.

Egzamin zostanie przeprowadzony na zasadach zgodnych z Zarządzeniem Rektora WUM nr 129/2020 z dn. 22.06.2020 r. - uległy zmianie godziny egzaminów (poniżej).


Egzamin końcowy

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że wrześniowe podejścia do Egzaminu końcowego z Anatomii odbędą się za pośrednictwem platformy egzaminacyjnej WUM (www.e-egzaminy.wum.edu.pl). Poniżej przedstawiamy terminy Egzaminu końcowego z Anatomii dla studentów Wydziału Lekarskiego WUM i UKSW:

01.09.2020 r. godz. 8.00-8.30  - Egzamin praktyczny (I termin - tylko dla studentów, którzy nie podchodzili do Egzaminu w czerwcu)
01.09.2020 r. godz. 9.00-10.20 - Egzamin teoretyczny (I termin - tylko dla studentów, którzy nie podchodzili do Egzaminu w czerwcu)

07.09.2020 r. godz. 8.00-8.30 - Egzamin praktyczny (II termin - sesja poprawkowa)
07.09.2020 r. godz. 9.00-10.20 - Egzamin teoretyczny (II termin - sesja poprawkowa)


Życzymy powodzenia!

Letnia sesja egzaminacyjna 2020 - aktualizacja 2.06

Szanowni Studenci,


uprzejmie informujemy, że egzaminy w sesji letniej dla studentów kierunków odbywających kurs w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej CB WUM odbędą się w oparciu o platformę edukacyjną WUM. Poniżej przedstawiamy terminy egzaminów dla poszczególnych kierunków:


Fizjoterapia
Egzamin praktyczny - 15.06.2020 godz. 12.00-12.40
Egzamin teoretyczny - 17.06.2020 godz. 14.00-16.30

WL WUM
Egzamin praktyczny - 15.06.2020 godz. 14.30-15.10
Egzamin teoretyczny - 17.06.2020 godz. 8.00-10.30

WL UKSW
Egzamin praktyczny - 16.06.2020 godz. 12.00-12.40
Egzamin teoretyczny - 17.06.2020 godz. 11.00-13.30

WLD
Egzamin praktyczny - 16.06.2020 godz. 9.00-9.40
Egzamin teoretyczny - 17.06.2020 godz. 11.00-13.30

Położnictwo  - 16.06.2020 godz. 15.30-17.40

Elektroradiologia  - 18.06.2020 godz. 8.00-10.30

Ratownictwo Medyczne - 23.06.2020 godz. 13.00-15.30


Powodzenia!

Kolokwia dopuszczające do egzaminów w sesji letniej 2020

Szanowni Studenci,


uprzejmie informujemy, że kolokwia dopuszczające do egzaminów w sesji letniej dla studentów kierunków odbywających kurs w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej CB WUM odbędą się w oparciu o platformę edukacyjną WUM. Poniżej przedstawiamy terminy kolokwiów dla poszczególnych kierunków:

Ratownictwo Medyczne - 01.06.2020 godz. 8.00-10.00
Położnictwo - 03.06.2020 godz. 8.00-11.30
Elektroradiologia - 04.06.2020 godz. 8.00-9.30
WLD - 04.06.2020 godz. 10.00-11.00
WL UKSW - 04.06.2020 godz. 12.00-13.00
WL WUM - 05.06.2020 godz. 10.00-11.00
Fizjoterapia - 08.06.2020 godz. 14.00-16.00Powodzenia!

Jesteś tutaj: Start Start