Start

Kolokwia dla studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego

Szanowni Studenci,
uprzejmie informujemy, że kolokwium z klatki piersiowej odbędzie się w oparciu o platformę edukacyjną WUM. Poniżej przedstawiamy terminy kolokwium dla poszczególnych kierunków:


07.05.2020 r. godz. 10.00-12.00 Wydział Lekarsko-Dentystyczny
08.05.2020 r. godz. 10.00-12.00 Wydział Lekarski WUM


Powodzenia!

Ogłoszenie dla studentów kierunku lekarskiego UKSW

Do PT Studentów Kierunku Lekarskiego UKSW
 
Szanowni Koledzy
 
Od dnia 8 IV utworzony zostaje dostęp dla Państwa do platformy Edukacyjnej WUM zawierającej materiały dydaktyczne  w postaci wykładów ćwiczeń i klipów filmowych.
W celu zalogowania się należy:
1/ wejść na stronę : e-learning.wum.edu.pl
2/ w pole login wpisać ciąg liter uksw a następnie nr. swojego indeksu(liczba albumu) np.: uksw12345
3/ w pole hasło wpisać:  Anatomia2020
4/ dalej postępować zgodnie z poleceniami systemu
5/ po uzyskaniu dostępu na stronie głównej będą wyświetlone dostępne kursy
 
Przypominamy że materiały udostępnione studentom objęte sa prawami autorskimi a jednocześnie zawierają treści, które nie mogą być rozpowszechniane.
kierownik ZAPiK prof. Bogdan Ciszek

Ogłoszenie w sprawie kontynuacji zajęć poprzez platformę edukacyjną WUM

Szanowni PT Studenci
 
W związku z zarządzeniem nr 62 JM Rektora z 27 III 2020 m.in. zawieszającym prowadzenia zajęć "kontaktowych" realizacja materiału będzie kontynuowana w oparciu o platformę edukacyjną WUM w dotychczasowym trybie z podziałem tematów, tak jak w pierwotnym planie zajęć z anatomii na rok ak. 2019/20. Daty i sposób zaliczenia kollokwiów, dopuszczenia do egzaminu i samego egzaminu z anatomii zostaną podane w terminie późniejszym .

Bogdan Ciszek

Kierownik ZAPiK WUM

Ogłoszenie

Do PT Studentów kierunków Lekarskiego i Fizjoterapii

Uprzejmie informuję, że błędy w funkcjonowaniu materiałów edukacyjnych w zakresie anatomii na platformie edukacyjnej WUM, a wynikające z chęci ich jak najszybszego udostępnienia, zostały usunięte. Jeśli ktokolwiek poczuł się urażony lub zdegustowany uprzejmie prosimy o wybaczenie. Ponowne udostępnienie materiałów uzależnione jest od decyzji Władz Rektorskich.

Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.

Bogdan Ciszek

Kierownik ZAPiK WUM

Ogłoszenie w sprawie realizacji materiału ćwiczeń prosektoryjnych w oparciu o platformę edukacyjną WUM.

Zgodnie z rozporządzeniami JM Rektora zobowiązującymi PT studentów WUM do realizacji zadań dydaktycznych w trybie zdalnym uprzejmie informujemy, że materiał do ćwiczeń prosektoryjnych jest systematycznie wprowadzany na platformę.

https://e-learning.wum.edu.pl/login/index.php

Każdy kierunek studiów ma przydzielony odpowiedni zasób materiału do realizacji.

Realizacja zadań jest obowiązkowa i jej potwierdzenie stanowi zalogowanie się na platformie i rozpoznanie struktur przedstawionych na zdjęciach.

Najpierw należy zapoznać się z treścią wykładu.

Po zapoznaniu się z wykładem, student może przystąpić do rozpoznawania struktur oznaczonych szpilkami.

Na każdym zdjęciu znajduje się kilka „szpilek”. Należy im przyporządkować miana anatomiczne podane do wyboru w liczbie ok.10. Każde zdjęcie – zadanie należy rozwiązać dwa razy: w nomenklaturze łacińskiej i angielskiej.

Aby przejść do następnego etapu w obrębie danego ćwiczenia należy rozpoznać prawidłowo wszystkie wcześniej zaznaczone struktury (uzyskać 100% poprawnych odpowiedzi w obrębie każdego zdjęcia -zadania).

Zrealizowanie wszystkich ćwiczeń na platformie obejmujących okres wstrzymania zajęć prosektoryjnych jest niezbędna do dopuszczenia do egzaminu.

Weryfikacja realizacji zadań dydaktycznych przez poszczególnych studentów odbywa się automatycznie przez mechanizmy informatyczne platformy edukacyjnej.

Ogłoszenie dot. zajęć w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej CB

UWAGA!

Do wszystkich PT studentów


Zgodnie z zarządzeniem nr 43/2020 JM Rektora WUM z dn. 9 marca 2020 § 2 p.1, a także Pisma Okólnego nr 1/2020 z dn. 10. marca 2020, odwołane zostały wszystkie zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach do dn. 29 marca 2020. Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

Szczegóły związane z odwołaniem zajęć dydaktycznych zostaną określone w odrębnym zarządzeniu.

Jesteś tutaj: Start Start