Start

Wykład dla WL WUM 26.11.2019

Informujemy, że wykład z dnia 26.11.2019 dla WL WUM odbędzie się dnia 3.12.2019 zamiast wykładu pt "Wybrane zagadnienia z antropogenezy". 

Sesja egzaminacyjna 2019

Egzamin praktyczny

z anatomii prawidłowej odbędzie się wg niżej podanego planu (grupy anatomiczne)

Poniedziałek 17.06.2019

I WYDZIAŁ LEKARSKI

godz. 08:00 - gr. 1, 2, 3, 4

godz. 08:25 - gr. 5, 6, 7, 8

godz. 09:00 - gr. 9, 10

godz. 10:00 - gr. 11, 12, 13, 14

godz. 10:30 - gr. 15, 16, 17, 18, 19

godz. 11:00 - gr. 20, 21, 22, 23

godz. 12:15 - gr. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

FIZJOTERAPIA      

godz.14:15 grupy 1, 2, 3, 4

   godz.14:50 grupy 5, 6, 7                      

Wtorek 18.06.2019

WYDZIAŁ LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

godz. 08:00 - gr. 1, 2, 3, 4

godz. 08:25 - gr. 5, 6, 7

                  

II WYDZIAŁ LEKARSKI

     godz. 09:30 - gr. 1, 2, 3, 4

     godz. 10:10 - gr. 5, 6, 7

    godz. 10:40 - gr. 8, 9, 10, 11

    

Studenci zbierają się w hollu Anatomicum przed wejściem do Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej w stroju ochronnym z legitymacją studencką i długopisem.

Egzamin teoretyczny -TEST

19.06.2019 środa

Godz. 08:30 - 10:30

Cały rok - sala prosektoryjna WLD

Godz. 10:45 - 12:45

Cały rok - sala prosektoryjna FIZJOTERAPIA

       

Godz. 11:30 - 14:30

Wydział Lekarski I i II

sala wykładowa AULA A i B CENTRUM DYDAKTYCZNEGO

Studenci zbierają się 10 min. przed wyznaczoną godziną z legitymacją studencką i długopisem.

I WL Gr. 1 - 8 Aula A wejście górne

I WL Gr. 9 - 19 Aula A wejście boczne

I WL Gr. 20 - 30 Aula B wejście górne

II WL Gr. 1 - 11 Aula B wejście boczne

 

Wyniki prac 24.06.2019 po godz. 14:30

Przeglądy prac 26.06.2019 w godz. 10:00-13:00

EGZAMIN

PRAKTYCZNY i TESTOWY

dla Elektroradiologii

odbędzie się w dniu 27.06.2019 (czwartek)   o godz. 09:00

Sala dydaktyczna na I piętrze

                               

Studenci zbierają sięna 10 min. przed wyznaczoną godziną z legitymacją studencką i długopisem.

W DNIU EGZAMINUOBOWIĄZUJE ZAKAZ WNOSZENIA PRZEZ STUDENTÓW TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH oraz INNYCH PRZEKAŹNIKÓW INFORMACJI NA TEREN ZAKŁADU ANATOMII PRAWIDŁOWEJ i KLINICZNEJ

Stwierdzenie posługiwania się telefonami komórkowymi itp. w trakcie EGZAMINU spowoduje jego natychmiastowe ukończenie z oceną niedostateczną

WYNIKI   zostaną wywieszone w dn. 28.06.2019     po godz. 14.00

Przeglądy prac odbędą się w dniu 01.07.2019 o godz. 14.00-15:00      

 

EGZAMIN TESTOWY

dla Położnictwa

odbędzie się w dniu 26.06.2019 (środa) o godz. 09:00

w sali prosektoryjnej

                              

Studenci zbierają sięna 10 min. przed wyznaczoną godziną przed Zakładem Anatomii Prawidłowej i Klinicznej z legitymacją studencką i długopisem.

W DNIU EGZAMINUOBOWIĄZUJE ZAKAZ WNOSZENIA PRZEZ STUDENTÓW TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH oraz INNYCH PRZEKAŹNIKÓW INFORMACJI NA TEREN ZAKŁADU ANATOMII PRAWIDŁOWEJ i KLINICZNEJ

WYNIKI zostaną wywieszone w dn. 27.06.2019   po godz. 14.00

Przeglądy prac odbędą się w dniu 01.07.2018   w godz. 10.00-12.00

Podczas egzaminu zabrania się posiadania (nie mówiąc już o korzystaniu) z jakichkolwiek pomocy naukowych oraz środków łączności (TELEFON KOMÓRKOWY, SMARTFON) oraz wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych wyposażonych w aparat fotograficzny i/lub kamerę oraz       utrwalania treści testu w całości lub jego części poprzez przepisywanie i/lub fotografowanie podczas trwania testu. Złamanie tego ZAKAZU stanowi dostateczną podstawę do unieważnienia danej formy sprawdzianu wiedzy i przyznania studentowi zerowej liczby punktów oraz oceny niedostatecznej z egzaminu z powiadomieniem Władz Uczelni.

          

EGZAMIN

PRAKTYCZNY i TESTOWY

dla Ratownictwa Medycznego

odbędzie się w dniu 24.06.2019 (poniedziałek)   o godz. 09:00

Sala prosektoryjna

                               

Studenci zbierają sięna 10 min. przed wyznaczoną godziną przy Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej z legitymacją studencką i długopisem.

W DNIU EGZAMINU OBOWIĄZUJE ZAKAZ WNOSZENIA PRZEZ STUDENTÓW TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH oraz INNYCH PRZEKAŹNIKÓW INFORMACJI NA TEREN ZAKŁADU ANATOMII PRAWIDŁOWEJ i KLINICZNEJ

WYNIKI   zostaną wywieszone w dn. 25.06.2019   po godz. 14.00

Przeglądy prac odbędą się w dniu   26.06.2019 o godz. 15.00-16.00

        

Podczas egzaminu zabrania się posiadania (nie mówiąc już o korzystaniu) z jakichkolwiek pomocy naukowych oraz środków łączności (TELEFON KOMÓRKOWY, SMARTFON) oraz wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych wyposażonych w aparat fotograficzny i/lub kamerę oraz       utrwalania treści testu w całości lub jego części poprzez przepisywanie i/lub fotografowanie podczas trwania testu. Złamanie tego ZAKAZU stanowi dostateczną podstawę do unieważnienia danej formy sprawdzianu wiedzy i przyznania studentowi zerowej liczby punktów oraz oceny niedostatecznej z egzaminu z powiadomieniem Władz Uczelni.

Sesja egzaminacyjna 2018

 

 

EGZAMIN TESTOWY

dla Położnictwa

odbędzie się w dniu 22.06.2018 (piątek) o godz. 09:00

w sali prosektoryjnejStudenci zbierają sięna 10 min. przed wyznaczoną godziną przed Zakładem Anatomii Prawidłowej i Klinicznej z legitymacją studencką i długopisem.

WYNIKI zostaną wywieszone w dn. 25.06.2018   po godz. 13.00

Przeglądy prac odbędą się w dniu 26.06.2018   godz. 10.00-12.00

EGZAMIN

PRAKTYCZNY i TESTOWY

dla Ratownictwa Medycznego

odbędzie się w dniu 20.06.2018 (środa)   o godz. 09:00

                                                           Sala prosektoryjna

Studenci zbierają sięna 10 min. przed wyznaczoną godziną przy Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej z legitymacją studencką i długopisem.

WYNIKI   zostaną wywieszone w dn. 21.06.2018   po godz. 13.00

Przeglądy prac odbędą się w dniu   26.06.2018 o godz. 10.00-12.00

EGZAMIN TESTOWY

dla Farmacji

odbędzie się w dniu 29.06.2018 (piątek) w sali prosektoryjnej

o godz. 08:30 gr. 1-8

o godz. 10:30 gr. 9-16

Studenci zbierają sięna 10 min. przed wyznaczoną godziną przy Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej z legitymacją studencką i długopisem.

WYNIKI zostaną wywieszone w gablocie Zakładu w dn. 03.07.2018   po godz. 13.00

Przeglądy prac odbędą się w dniu 09.07.2018   godz. 10.00-12.00

        

EGZAMIN

PRAKTYCZNY i TESTOWY

dla Elektroradiologii

odbędzie się w dniu 26.06.2018 (czwartek)   o godz. 09:00

                                                                                     Sala dydaktyczna na I piętrze

                                              

Studenci zbierają sięna 10 min. przed wyznaczoną godziną z legitymacją studencką i długopisem.

WYNIKI   zostaną wywieszone w dn. 27.06.2018     po godz. 13.00

Przeglądy prac odbędą się w dniu 29.06.2018 o godz. 13.00-14.30                 

 

W DNIU EGZAMINUOBOWIĄZUJE ZAKAZ WNOSZENIA PRZEZ STUDENTÓW TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH oraz INNYCH PRZEKAŹNIKÓW INFORMACJI NA TEREN ZAKŁADU ANATOMII PRAWIDŁOWEJ i KLINICZNEJ

Podczas egzaminu zabrania się posiadania (nie mówiąc już o korzystaniu) z jakichkolwiek pomocy naukowych oraz środków łączności (TELEFON KOMÓRKOWY, SMARTFON) oraz wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych wyposażonych w aparat fotograficzny i/lub kamerę oraz       utrwalania treści testu w całości lub jego części poprzez przepisywanie i/lub fotografowanie podczas trwania testu. Złamanie tego ZAKAZU stanowi dostateczną podstawę do unieważnienia danej formy sprawdzianu wiedzy i przyznania studentowi zerowej liczby punktów oraz oceny niedostatecznej z egzaminu z powiadomieniem Władz Uczelni

Egzamin praktyczny 2018

Egzamin praktyczny

z anatomii prawidłowej odbędzie się wg niżej podanego planu (grupy anatomiczne)

I WYDZIAŁ LEKARSKI Poniedziałek 18.06.2018

godz. 08:00 - gr. 1

godz. 08:15 - gr. 2

godz. 08:35 - gr. 3

godz. 08:50 - gr. 4

godz. 09:00 - gr. 5

godz. 09:20 - gr. 6

godz. 09:35 - gr. 7,8,9,10,11

godz. 11:20 - gr. 12

godz. 11:35 - gr. 13

godz. 11:45 - gr. 14

godz. 12:00 - gr. 15

godz. 12:15 - gr. 16

godz. 12:30 - gr. 17

godz. 12:45 - gr. 18,19,20,21,22

godz. 14:30 - gr. 23

godz. 14:50 - gr. 24

godz. 15:10 - gr. 25

godz. 15:25 - gr. 26

godz. 15:35 - gr. 27

godz. 15:45 - gr. 28

godz. 16:10 - gr. 29,30,31

Oddział- FIZJOTERAPII      Poniedziałek 18.06.2018    

godz.17:30 grupy 1-6                      

Wtorek 19.06.2018

           WYDZIAŁ LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

godz. 08:00 - gr. 1

godz. 08:15 - gr. 2

godz. 08:25 - gr. 3

godz. 08:40 - gr. 4,5,6,7,8

                  

Wtorek 19.06.2018

       II WYDZIAŁ LEKARSKI

                     godz. 11:00 - gr. 1

                     godz. 11:20 - gr. 2

                     godz. 11:35 - gr. 3

                     godz. 11:55 - gr. 4

                     godz. 12:10 - gr. 5

                     godz. 12:33 - gr. 6,7,8,9

Studenci zbierają się w hollu Anatomicum przed wejściem do Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej w stroju ochronnym z legitymacją studencką i długopisem.

Przeglądy preparatów

Przeglądy Preparatów

Odbywać się będą wyłącznie w godzinach ćwiczeń dla poszczególnych grup

W dn. 7 i 14 VI dla studentów I roku II WL i WLD oraz ED 6Y

W dn. 8 i 15 VI dla studentów I roku I WL EDD i ED 4Y

W dn. 13 VI dla studentów I roku Fizjoterapii.

Obowiązuje strój prosektoryjny, identyfikator i legitymacja studencka, które będą sprawdzane przez dyżurnego laboranta, bez w/w atrybutów student nie zostanie wpuszczony do sali prosektoryjnej.

Obowiązuje bezwzględny ZAKAZ wnoszenia produktów spożywczych, napojów itp., co równoznaczne jest z zakazem spożywania pokarmów, picia jakichkolwiek napojów, używania telefonów komórkowych oraz innych przekaźników informacji.  

Zabrania się wykonywania zdjęć i/lub nagrywania filmów przy użyciu aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów i jakiegokolwiek innego sprzętu elektronicznego wyposażonego w aparat fotograficzny i/lub kamerę.

Komunikat w sprawie godzin rektorskich

Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej CB WUM pragnie poinformować, iż w związku z zarządzeniem nr 114/2017 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie godzin rektorskich (...) zajęcia zaplanowane na dzień 31.10.2017 po godzinie 14 zostają odwołane. 

Jesteś tutaj: Start Start