Start

Podział grup studentów kierunku lekarsko-stomatologicznego

Organizacja zajęć prosektoryjnych dla studentów kierunku Lekarsko - Stomatologicznego

                    

Zajęcia prosektoryjne rozpoczynają się w dniu 6.10.2020 r. o g.10.15 i trwają w godzinach 10.15-11.45.

Na godz. 10.00 do Prosektorium ZAPiK w Collegium Anatomicum ul. Chałubińskiego 5 (róg ul. Oczki) zgłaszają się studenci części A LEK_STOM wg numerów albumów podanych poniżej.

Studenci części B   LEK_STOM w tym samym czasie odbywają zajęcia w trybie zdalnym.

Zajęcia w dniu 8 X 2020 część A – tryb zdalny. Część B – prosektorium zajęcia odbywają się w godzinach 10.15-11.45

Pełny harmonogram zajęć z zakresu Osteologii

                         Cz. A                               Cz. B

6.10.2020   prosektorium                     zdalne

8.10.2020     zdalne                               prosektorium

13.10.2020     prosektorium                     zdalne

15.10.2020     zdalne                               prosektorium

20.10.2020   prosektorium                      zdalne

22.10.2020   zdalne                               prosektorium

27.10.2020           Kollokwium część praktyczna

10.15-11.00 prosektorium

                                        11.00-11.45. prosektorium

Część teoretyczna kolokwium odbędzie się zdalnie w czasie wolnym zgodnie z siatką zajęć co zostanie ustalone po jej skonfigurowaniu.

Lista numerów albumów części A LEK_STOM

63888 82292
82262 82241
82247 82243
82251 82233
81139 83832
82268 78049
82291 82290
82286 83699
82296 82282
82245 82265
82297 83697
82272 84620
82283 82249
82255 83551
82238 82288
82264 82279
82273 82258
81166 82237
82261 82263
82246 82284
82272 82257
83833 82250
83700 82280
82234 73873
83698 82253
82295 82269
82270 82852
82256 82267

Lista numerów albumów części B LEK_STOM

82289 82248
82254 82274
61220 82240
82276 82833
82275 81843
80922 82834
82277 82835
82242 82836
82853 82837
82293 82838
78287 83975
82259 82839
80594 82840
82239 82841
82266 82842
82236 80539
82281 74904
82232 80544
82294 82843
80141 82844
82287 82845
82260 82846
82007 82847
82285 78458
82298 72587
82252 82848
82851 82849
82854 82850

Podział grup studentów kierunku Fizjoterapia

Organizacja zajęć prosektoryjnych dla studentów kierunku Fizjoterapia

                    

Zajęcia prosektoryjne rozpoczynają się w dniu 7.10.2020 r. o g.14.15 i trwają w godzinach 14.15-15.45.

Na godz. 14.00 do Prosektorium ZAPiK w Collegium Anatomicum ul. Chałubińskiego 5 (róg ul. Oczki) zgłaszają się studenci części A FIZOTERAPII wg numerów albumów podanych poniżej.

Studenci części B   FIZOTERAPII w tym samym czasie odbywają zajęcia w trybie zdalnym.

Zajęcia w dniu 14 X 2020 część A – tryb zdalny. Część B – prosektorium zajęcia odbywają się w godzinach 14.15-15.45

Pełny harmonogram zajęć z zakresu Osteologii i Jam ciała

                         Cz. A                               Cz. B

7.10.2020      prosektorium                     zdalne

14.10.2020     zdalne                               prosektorium

21.10.2020     prosektorium                     zdalne

28.10.2020     zdalne                               prosektorium

4.11.2020   prosektorium                      zdalne

18.11.2020   zdalne                               prosektorium

25.10.2020           Kollokwium część praktyczna

14.15-15.00 prosektorium

                                        15.00-15.45. prosektorium

Część teoretyczna kolokwium odbędzie się zdalnie w czasie wolnym zgodnie z siatką zajęć co zostanie ustalone po jej skonfigurowaniu.

Lista numerów albumów części A FIZOTERAPII

81177 83009 83024 83041
82994 79728 80878 83039
83049 83013 83025 83126
82996 83014 83027 83043
82997 83026 83029 82055
82998 83094 83030 83962
80512 83010 83031 83044
82999 79981 83032 83045
83000 83012 83033 83122
83001 83015 83034 83123
83002 83016 83037 83046
84469 83017 83645 83047
83003 83018 83035 83048
83004 83023 83036 77468
83005 83019 83125 83051
83006 83021 83038 83052
83007 83022 83050 83053
83008 84433 83040 83063

Lista numerów albumów części B FIZOTERAPII

83644 83069 84434 83104
83054 83070 83076 83105
83055 83071 83077 83106
83056 83072 83078 83107
74379 83073 83079 83108
83057 83074 83080 83110
50301 83075 83082 83111
83058 83088 83083 83112
83059 83091 83084 83113
83060 83089 83085 77921
83061 75105 83086 83127
83062 83090 83087 83114
83064 83092 83963 83115
83020 83093 81925 83116
83065 83095 83100 83117
83066 83096 83101 83119
83067 83097 81726 83120
83068 83098 83102 83121
  82022 83103 83124

Podział grup kierunku lekarskiego UKSW

Zajęcia  prosektoryjne rozpoczynają się w dniu 8.10.2020 r. o g.12.00 i trwają w godzinach 12.00-14.00.

Na godzinę 11.50 do Prosektorium  ZAPiK w Collegium Anatomicum ul. Chałubińskiego 5 (róg ul. Oczki) zgłaszają się studenci części A według. numerów albumów podanych poniżej.

Studenci części B UKSW   w tym samym czasie odbywają zajęcia w trybie zdalnym.

Zajęcia w dniu 13 X 2020 część A – tryb zdalny. Część B – prosektorium w godzinach jw.

Pełny harmonogram zajęć z zakresu Osteologii

 • 8.10.2020

CZ. A –  prosektorium  

CZ. B – zdalne 

 • 13.10.2020   

CZ. A – zdalne

CZ. B – prosektorium

 • 15.10.2020       

CZ. A – prosektorium

CZ. B – zdalne

 • 20.10.2020

 CZ. A – zdalne

CZ. B – prosektorium

 • 22.10.2020

CZ. A – prosektorium

CZ. B – zdalne

 • 27.10.2020

CZ. A – zdalne

CZ. B – prosektorium

 • 29.10.2020

CZ. A – prosektorium

CZ. B – zdalne

 • 3.11.2020

CZ. A – zdalne

CZ. B – prosektorium

 • 5.11.2020 KOLOKWIUM – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

CZ. A – godz. 12.00-13.00 prosektorium

CZ.B – godz. 13.00-14.00 prosektorium

Część teoretyczna kolokwium odbędzie się zdalnie w czasie wolnym zgodnie z siatką zajęć  co zostanie ustalone po jej skonfigurowaniu.

 • Lista numerów albumów części A UKSW

117426
117179
117180
117353
117425
117326
117181
117387
117185
117424
117187
117188
117189
117190
117197
117423
117405
117422
117198
117199
117200
 
117201
117202
117203
117205
117207
117224
117421
117214
111351
117215
117216
117217
117218
117220
117221
117222
117406
117225
116382
117420
117407
 
117227
117228
117229
117230
117231
117408
117243
117409
117242
117244
117368
117418
117246
117247
117417
117249
117250
117253
117254
86588
117259
117260
117262
117263
117416
117354
117265
117267
117269
117272
117274
116622
117279
117282
117283
117284
117285
117286
117287
117288
117290
117383
 • Lista numerów albumów części B UKSW

117291
117293
117295
117415
117298
117303
117305
117308
117309
117311
117314
117388
117316
117289
117292
117414
117294
117355
117427
117296
117297
 
117299
117301
117302
117304
117306
114181
117307
117310
117312
117413
117313
117369
117315
117317
117318
117319
117320
117428
117410
117321
117322
 
117323
117324
117325
117411
117412
117397
117329
117351
116061
116462
117398
117330
117399
115304
117331
117400
117332
117333
117334
117335
117401
 
117336
117391
117402
117337
109961
117338
117339
103827
117382
117403
117404
117340
117341
117342
117343
117344
117345
112798
117346
117347
117348

Ogłoszenie dotyczące zajęć w roku akademickim 2020/21

Szanowni PT studenci kierunków : pielęgniarstwa, położnictwa, dietetyki, logopedii, audiofonologii, higieny, techniki dentystycznej, elektroradiologii, analityki medycznej, farmacji.


W związku z rozpoczęciem zajęć w roku akademickim 2020/21 z zakresu anatomii przekazujemy wstępne informacje o ich organizacji..


Wykłady i ćwiczenia odbywają się w oparciu o platformę Teems i o platformę edukacyjną WUM w godz. podanych w siatce zajęć w trybie zdalnym.
Na koniec cyklu ćwiczeń przewidziane są zajęcia kontaktowe – praktyczne.


Pierwsze wykłady dla:
Pielęgniarstwa 7 X 2020
Położnictwa 7 X 2020
Dietetyki 6 X 2020
Logopedii 7 X 2020
Audiofonologii 12 X 2020
Higieny 28 X 2020
Techniki dentystycznej 7 X 2020
Elektroradiologii 8 X 2020
Analityki medycznej 12 X 2020
farmacji 22 II 2021


Ćwiczenia
Zajęcia zdalne odbywają się w oparciu o platformę edukacyjną WUM zgodnie z siatką zajęć

Logowanie do platformy odbywa się w oparciu o loginy i hasła przydzielone studentom przez uczelnię a informacji udzielają poszczególne dziekanaty właściwe dla kierunków
studiów po zakończeniu przez Uczelnię procesu rekrutacji i zamknięciu list studenckich.

kierownik ZAPIK
prof. Bogdan Ciszek

Ogłoszenie dotyczące zajęć w roku akademickim 2020/21 dla WL, WLD i fizjoterapii

Szanowni PT studenci kierunków lekarskich (WUM i UKSW), kierunku lekarsko-stomatologicznego i fizjoterapii

W związku z rozpoczęciem zajęć w roku akademickim 2020/21 z zakresu anatomii, przekazujemy wstępne informacje o ich organizacji..
Wykłady odbywają się na platformie Teems w godz. podanych w siatce zajęć.


Pierwsze wykłady
Dla WL i UKSW odbędą się w dniu 13.10.20220
Dla fizjoterapii – 7.10.2020
Dla kierunku lekarsko-stomatologicznego – 8.10.2020.


Ćwiczenia
Ze względu na konieczność minimalizacji zagrożenia epidemicznego w trakcie ćwiczeń
prosektoryjnych rzuty ćwiczeniowe podzielone są na 2 części:
W pierwszym dniu ćwiczeń
- część A ma ćwiczenia w prosektorium
- część B w tym samym czasie ma zajęcia on-line (z tego samego tematu).
W kolejnym dniu ćwiczeniowym następuje zamiana
- grupa A – uczestniczy w zajęciach w formie on-line
- grupa B – uczestniczy w zajęciach prosektoryjnych.( z tego samego tematu)
Zajęcia zdalne odbywają się w oparciu o platformę edukacyjną WUM.


Logowanie do platformy odbywa się w oparciu o loginy i hasła przydzielone są studentom
przez uczelnię, a informacji udzielają poszczególne dziekanaty właściwe dla kierunków
studiów.


Informacja dotyczące podziału rzutów ćwiczeniowych na części A i B oraz przydziału do
poszczególnych grup ćwiczeniowych zostanie podana przez Zakład po zakończeniu przez
Uczelnię procesu rekrutacji i zamknięciu list studenckich najpóźniej do dnia
5.10 2020 dla kierunku. lekarsko-stomatologicznego;
6.10.2020 – dla kierunku fizjoterapii;
7.10.2020 - dla kierunku lekarskiego

kierownik ZAPIK
prof. Bogdan Ciszek

Biuletyn Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej

Zapraszamy wszystkich studentów do prenumeraty Biuletynu Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej. Wszyscy ci, którzy nie lubią śledzić zmian na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie, otrzymają dzięki niemu najświeższe informacje prosto na swój adres e-mail. Wystarczy tylko wybrać zakładkę Biuletyn w lewym menu, wybrać właściwą opcję (np. odznaczyć opcję "English Division" jeśli ktoś nie chce otrzymywać informacji przeznaczonych dla studentów anglojęzycznych), a następnie kliknąć "Subskrybuj". W każdej chwili można zrezygnować z prenumeraty zgodnie z instrukcją, która pojawiać się będzie w każdej rozsyłanej wiadomości.
Jesteś tutaj: Start Start