Sesja poprawkowa, egzaminy 8.09.2021

Harmonogram egzaminu poprawkowego z Anatomii w dn. 08.09.2021 r. dla studentów, którzy nie zaliczyli egzaminu w I terminie w dn. 30-31.08.2021 r.

Część praktyczna (Sale prosektoryjne)
WLD        godz. 8.00
Fizjoterapia    godz. 8.30
WL WUM i UKSW    godz. 9.30

Część teoretyczna (Sale prosektoryjne)
Wszystkie kierunki    godz. 12.30

Termin ogłoszenia wyników oraz przeglądów prac egzaminacyjnych zostanie podany podczas egzaminu.
Życzymy powodzenia!

Wykłady dla Analityki Medycznej

Wykład dla Analityki Medycznej w poniedziałki 8-10:30 na platformie Teams. Kod: xccjnc6

Ogłoszenie dla studentów grupy 6a kierunku Fizjoterapia

W związku z odbywaną kwarantanną studenci kierunku fizjoterapii Gr 6a w dniu 14 X odbywają ćwiczenia z anatomii w trybie zdalnym.

Termin zakończenia kwarantanny wg obowiązujących przepisów - 10 dni tzn.  18 X 2020

Lista studentów:

81925
83100
83101
81726
83102
83103
83104
83105
83106
83107
83108
83110
83111

Organizacja zajęć dla studentów kierunku lekarskiego odbywających zajęcia w poniedziałki/piątki

organizacja zajęć prosektoryjnych dla studentów Wydziału Lekarskiego

rzut ćwiczeniowy poniedziałek-piątek 8.00-10.00

                    

Zajęcia prosektoryjne rozpoczynają się w dniu 9.10.2020 r. o g.8.00 i trwają w godzinach 8.00-10.00.

Na godz. 7.50 do Prosektorium ZAPiK w Collegium Anatomicum ul. Chałubińskiego 5 (róg ul. Oczki) zgłaszają się studenci części A rzutu ćwiczeniowego poniedziałek-piątek 8.00-10.00 wg . numerów albumów podanych poniżej.

Studenci części B rzutu ćwiczeniowego poniedziałek-piątek 8.00-10.00 w tym samym czasie odbywają zajęcia w trybie zdalnym.

Zajęcia w dniu 12 X 2020 część A – tryb zdalny. Część B – prosektorium w godzinach jw.

Pełny harmonogram zajęć z zakresu Osteologii

                         Cz. A                               Cz. B

9.10.2020   prosektorium                     zdalne

12.10.2020     zdalne                               prosektorium

16.10.2020     prosektorium                     zdalne

19.10.2020    zdalne                               prosektorium

23.10.2020   prosektorium                     zdalne

26.10.2020   zdalne                               prosektorium

30.10.2020   prosektorium                     zdalne

2.11.2020       zdalne                            prosektorium

6.11.2020           Kollokwium część praktyczna

         8.00-9.00 prosektorium

                                       9.00-10.00 prosektorium

Część teoretyczna kolokwium odbędzie się zdalnie w czasie wolnym zgodnie z siatką zajęć co zostanie ustalone po jej skonfigurowaniu.

Lista numerów albumów

części A rzut ćwiczeniowy poniedziałek-piątek 8.00-10.00

1 1 2 2
82346 82565 82358 82681
82360 82587 82374 82702
82390 82595 82398 82707
83659 82604 82466 82711
83663 82611 79840 82723
82443 83683 82537 82727
82461 82623 66175 82754
82476 82630 82551 82766
82484 82694 82590 82767
84628 82791 82608 82797
82499 82796 79199 83405
82539 82799 82660 82823
82560 82671

Lista numerów albumów

części B rzut ćwiczeniowy poniedziałek-piątek 8.00-10.00

3

3 4 4
83657 82601 82345 82581
82344 83681 82406 82585
82347 82675 82407 82600
82349 82682 82424 82617
82352 82688 82453 83685
82423 82690 82495 82670
82458 83692 83669 82696
82463 82738 83675 83691
82468 82739 82535 82740
80075 82781 77317 82779
82562 82785 82559 82809
82579 82804 82563 82819
80918 83680

 

 

Rzut ćwiczeniowy poniedziałek-piątek 10.15-12.15

                    

Zajęcia prosektoryjne rozpoczynają się w dniu 9.10.2020 r. o g.10.15 i trwają w godzinach10.15-12.15.

Na godz. 10.00 do Prosektorium ZAPiK w Collegium Anatomicum ul. Chałubińskiego 5 (róg ul. Oczki) zgłaszają się studenci części A rzutu ćwiczeniowego poniedziałek-piątek 10.15-12.15 wg . numerów albumów podanych poniżej.

Studenci części B rzutu ćwiczeniowego poniedziałek-piątek 10.15-12.15 w tym samym czasie odbywają zajęcia w trybie zdalnym.

Zajęcia w dniu 12 X 2020 część A – tryb zdalny. Część B – prosektorium w godzinach jw.

Pełny harmonogram zajęć z zakresu Osteologii

                         Cz. A                               Cz. B

9.10.2020   prosektorium                     zdalne

12.10.2020     zdalne                               prosektorium

16.10.2020     prosektorium                     zdalne

19.10.2020     zdalne                               prosektorium

23.10.2020   prosektorium                     zdalne

26.10.2020   zdalne                               prosektorium

30.10.2020   prosektorium                     zdalne

2.11.2020       zdalne                              prosektorium

6.11.2020           Kollokwium część praktyczna

         10.15-11.15 prosektorium

                                       11.15-12.15 prosektorium

Część teoretyczna kolokwium odbędzie się zdalnie w czasie wolnym zgodnie z siatką zajęć co zostanie ustalone po jej skonfigurowaniu.

Lista numerów albumów

części A rzut ćwiczeniowy poniedziałek-piątek 10.15-12.15

5 5 6 6
82384 82705 82460 82787
82408 80959 82465 82818
82421 82755 82481 84686
82475 82764 82519 82379
82489 82768 82523 84687
82496 82774 82531 82403
77756 82778 82548 76492
80351 82780 82554 84688
82543 82820 82594 83667
82584 82380 82606 82459
82593 82395 82674 84689
82633 82410 82703 82544
82636 82413 82742 82571
82652 82430 82752 82588
82665 82431 82762 82605
82668 82445 82765

Lista numerów albumów

części B rzut ćwiczeniowy poniedziałek-piątek 10.15-12.15

7

7 8 8
82607 82428 82713 82515
82649 82471 82751 82517
82672 82473 82769 82527
82685 82486 83694 82545
83688 82503 82801 82621
82731 82505 82802 82631
82745 83671 82356 82638
82756 82542 82375 82644
82793 82550 79968 84616
82805 83678 83664 83687
82810 84626 82437 83689
82814 82645 82472 82721
82376 82654 82478 82758
82391 82658 82497 82770
83661 82678 82501 82777
71736 82706 82512 83400

 

Rzut ćwiczeniowy poniedziałek-piątek 13.00-15.00

                    

Zajęcia prosektoryjne rozpoczynają się w dniu 9.10.2020 r. o g.13.00 i trwają w godzinach13.00-15.00

Na godz. 12.50 do Prosektorium ZAPiK w Collegium Anatomicum ul. Chałubińskiego 5 (róg ul. Oczki) zgłaszają się studenci części A rzutu ćwiczeniowego poniedziałek-piątek 13.00-15.00 wg . numerów albumów podanych poniżej.

Studenci części B rzutu ćwiczeniowego poniedziałek-piątek 13.00-15.00 w tym samym czasie odbywają zajęcia w trybie zdalnym.

Zajęcia w dniu 12 X 2020 część A – tryb zdalny. Część B – prosektorium w godzinach jw.

Pełny harmonogram zajęć z zakresu Osteologii

                         Cz. A                               Cz. B

9.10.2020   prosektorium                     zdalne

12.10.2020     zdalne                               prosektorium

16.10.2020     prosektorium                     zdalne

19.10.2020     zdalne                               prosektorium

23.10.2020   prosektorium                     zdalne

26.10.2020   zdalne                               prosektorium

30.10.2020   prosektorium                     zdalne

2.11.2020       zdalne                            prosektorium

6.11.2020           Kollokwium część praktyczna

       13.00-14.00 prosektorium

                                       14.00-15.00 prosektorium

Część teoretyczna kolokwium odbędzie się zdalnie w czasie wolnym zgodnie z siatką zajęć co zostanie ustalone po jej skonfigurowaniu.

Lista numerów albumów

części A rzut ćwiczeniowy poniedziałek-piątek 13.00-15.00

9 10
81831 82372
82373 82377
82392 82417
82438 82422
82449 82440
82480 82479
82513 82516
82518 82534
82530 82570
82552 82586
84690 82598
82583 82614
82620 82635
83684 82642
82639 82643
82663 82651
83686 82656
82673 82657
82699 82659
82725 82669
82737 82676
83693 82708
82794 80269
82822 82773
82824 82821

Lista numerów albumów

części B rzut ćwiczeniowy poniedziałek-piątek 13.00-15.00

11/B 12/B
82369 82368
82418 82405
83668 82419
82510 82434
83674 82439
82521 82450
82533 82467
82553 82483
82577 83672
82582 83673
84691 82522
82599 82538
82612 82547
82618 82566
82628 82575
82646 82578
82684 82597
82693 58262
82695 82616
82712 82625
82730 82637
82733 82700
82776 82784
82792 82789
82795 82816
83696

 

Rzut ćwiczeniowy poniedziałek-piątek 15.15-17.15

                    

Zajęcia prosektoryjne rozpoczynają się w dniu 9.10.2020 r. o g.15.15 i trwają w godzinach 15.15-17.15

Na godz. 15.00 do Prosektorium ZAPiK w Collegium Anatomicum ul. Chałubińskiego 5 (róg ul. Oczki) zgłaszają się studenci części A rzutu ćwiczeniowego poniedziałek-piątek 15.15-17.15 wg . numerów albumów podanych poniżej.

Studenci części B rzutu ćwiczeniowego poniedziałek-piątek 15.15-17.15 w tym samym czasie odbywają zajęcia w trybie zdalnym.

Zajęcia w dniu 12 X 2020 część A – tryb zdalny. Część B – prosektorium w godzinach jw.

Pełny harmonogram zajęć z zakresu Osteologii

                         Cz. A                               Cz. B

9.10.2020   prosektorium                     zdalne

12.10.2020     zdalne                               prosektorium

16.10.2020     prosektorium                     zdalne

19.10.2020     zdalne                               prosektorium

23.10.2020   prosektorium                     zdalne

26.10.2020   zdalne                               prosektorium

30.10.2020   prosektorium                     zdalne

2.11.2020       zdalne                              prosektorium

6.11.2020           Kollokwium część praktyczna

   15.15-16.15 prosektorium

                                       16.15-17.15 prosektorium

Część teoretyczna kolokwium odbędzie się zdalnie w czasie wolnym zgodnie z siatką zajęć co zostanie ustalone po jej skonfigurowaniu.

Lista numerów albumów

części A rzut ćwiczeniowy poniedziałek-piątek 13.00-15.00

13 14
82365 82351
82393 82362
82414 82363
82429 82381
82432 82385
82444 82401
77729 82441
82493 82446
82508 82454
82514 82488
82525 82500
82528 82504
82529 84629
83677 82555
46767 82626
82592 84621
82610 82664
82624 82680
82629 82687
82662 82718
82691 82743
83690 82748
82722 82763
82772 82788
82817 82800
82807

Lista numerów albumów

części B rzut ćwiczeniowy poniedziałek-piątek 13.00-15.00

15 16
82354 82342
82396 82350
83660 82370
83662 82389
83665 82394
82462 82416
82474 82494
82498 64375
75853 78346
82526 82520
82572 83676
82576 82557
82591 82569
84625 83468
83682 82701
82613 82715
82615 82726
84692 82732
82716 82734
82724 82744
82729 82747
82775 82760
82798 83452
82811 80438
82813 82783
82812

Organizacja zajęć dla studentów kierunku lekarskiego odbywających zajęcia we wtorki/czwartki

Organizacja zajęć prosektoryjnych dla studentów Wydziału Lekarskiego

rzut ćwiczeniowy wtorek-czwartek 8.00-10.00

                    

Zajęcia prosektoryjne rozpoczynają się w dniu 8.10.2020 r. o g.8.00 i trwają w godzinach 8.00-10.00.

Na godz. 7.50 do Prosektorium ZAPiK w Collegium Anatomicum ul. Chałubińskiego 5 (róg ul. Oczki) zgłaszają się studenci części A rzutu ćwiczeniowego wtorek-czwartek 8.00-10.00 wg . numerów albumów podanych poniżej.

Studenci części B rzutu ćwiczeniowego wtorek-czwartek 8.00-10.00 w tym samym czasie odbywają zajęcia w trybie zdalnym.

Zajęcia w dniu 13 X 2020 część A – tryb zdalny. Część B – prosektorium w godzinach jw.

Pełny harmonogram zajęć z zakresu Osteologii

                        Cz. A                               Cz. B

8.10.2020   prosektorium                     zdalne

13.10.2020     zdalne                               prosektorium

15.10.2020     prosektorium                     zdalne

20.10.2020     zdalne                              prosektorium

22.10.2020   prosektorium                     zdalne

27.10.2020   zdalne                               prosektorium

29.10.2020   prosektorium                     zdalne

3.11.2020       zdalne                            prosektorium

5.11.2020           Kollokwium część praktyczna

         8.00-9.00 prosektorium

                                       9.00-10.00 prosektorium

Część teoretyczna kolokwium odbędzie się zdalnie w czasie wolnym zgodnie z siatką zajęć co zostanie ustalone po jej skonfigurowaniu.

Lista numerów albumów

części A rzut ćwiczeniowy wtorek-czwartek 8.00-10.00

17 17 18 18
82337 82470 82491 82746
82338 82492 83670 82761
82340 82536 82532 82782
82343 82541 82540 82353
82348 82552 82556 82388
82359 82573 82561 82404
82361 82632 82602 72647
84627 82686 82640 82469
80850 82719 82666 82506
82399 82786 82667 82511
82411 82341 82683 82546
82420 82357 82689 82564
83666 82364 82704 82574
82435 82371 82714 83679
82447 82382 82717 82589
82464 82457 82741

Lista numerów albumów

części B rzut ćwiczeniowy wtorek-czwartek 8.00-10.00

19

19 20 20
82603 82378 82567 82507
82622 82383 82619 82509
82634 82387 82647 82580
82641 83658 82661 82596
82650 82397 82679 82609
82653 82400 82692 82648
82710 82412 82366 82655
82720 82415 82386 82697
82728 82425 82402 82709
82749 82442 82426 82735
82790 82452 82427 82736
82803 82455 82436 82750
82815 82487 82448 75324
82339 82490 82477 82759
82355 82502 82482 82806
78968 82524 82485 82808

 

Organizacja zajęć prosektoryjnych dla studentów Wydziału Lekarskiego

rzut ćwiczeniowy wtorek-czwartek 14.15-16.15

                    

Zajęcia prosektoryjne rozpoczynają się w dniu 8.10.2020 r. o g.14.15 i trwają w godzinach 14.15-16.15.

Na godz. 14.00 do Prosektorium ZAPiK w Collegium Anatomicum ul. Chałubińskiego 5 (róg ul. Oczki) zgłaszają się studenci części A rzutu ćwiczeniowego wtorek-czwartek 14.15-16.15 wg . numerów albumów podanych poniżej.

Studenci części B rzutu ćwiczeniowego wtorek-czwartek 14.15-16.15 w tym samym czasie odbywają zajęcia w trybie zdalnym.

Zajęcia w dniu 13 X 2020 część A – tryb zdalny. Część B – prosektorium w godzinach jw.

Pełny harmonogram zajęć z zakresu Osteologii

                        Cz. A                               Cz. B

8.10.2020   prosektorium                     zdalne

13.10.2020     zdalne                               prosektorium

15.10.2020     prosektorium                     zdalne

20.10.2020     zdalne                               prosektorium

22.10.2020   prosektorium                     zdalne

27.10.2020   zdalne                               prosektorium

29.10.2020   prosektorium                     zdalne

3.11.2020       zdalne                              prosektorium

5.11.2020           Kollokwium część praktyczna

14.15-15.15 prosektorium

                                       15.15-16.15 prosektorium

Część teoretyczna kolokwium odbędzie się zdalnie w czasie wolnym zgodnie z siatką zajęć co zostanie ustalone po jej skonfigurowaniu.

Lista numerów albumów

części A rzut ćwiczeniowy wtorek-czwartek 14.15-16.15

21 21 22 22
83701 81889 84636 83747
83704 62577 83782 83755
83708 83777 83787 70992
83713 83785 83791 83763
83718 83797 83796 83772
83723 83819 83800 83776
83726 83820 83801 83778
83729 83702 83805 83786
83731 83707 83813 83790
83733 84632 83816 83792
83736 83728 83821 83798
83738 83741 83823 80966
77550 83745 83703 83803
81040 83750 83706 83810
83749 80616 83725 83814
83754 83752 81025 83818
83758 81967 78985 83822
79192 83770 83744
82202 61304

Lista numerów albumów

części B rzut ćwiczeniowy wtorek-czwartek 14.15-16.15

23 23 24 24
84630 83794 84634 83742
73720 82325 83759 80882
83712 83809 83760 83751
84631 83811 83761 83753
83719 83815 47054 83756
83721 81462 83768 83767
83727 83710 83775 84635
84633 73274 83780 83773
83737 83714 83793 57848
83743 83717 84638 79675
83748 81012 83799 83779
81495 83720 83804 83781
83764 83722 83705 83788
83765 83732 83709 83795
83769 83735 83715 83802
83771 83740 83730 83812
83774 72278 83734 83817
83783 83757 83739 83824
84637

Wykład dla studentów kierunku Położnictwo

Dostęp dla studentów Położnictwa 1. roku na Microsoft Teams

Wykład -  środa 7.10.2020 kod: 5v41epe

Podział grup studentów kierunku lekarsko-stomatologicznego

Organizacja zajęć prosektoryjnych dla studentów kierunku Lekarsko - Stomatologicznego

                    

Zajęcia prosektoryjne rozpoczynają się w dniu 6.10.2020 r. o g.10.15 i trwają w godzinach 10.15-11.45.

Na godz. 10.00 do Prosektorium ZAPiK w Collegium Anatomicum ul. Chałubińskiego 5 (róg ul. Oczki) zgłaszają się studenci części A LEK_STOM wg numerów albumów podanych poniżej.

Studenci części B   LEK_STOM w tym samym czasie odbywają zajęcia w trybie zdalnym.

Zajęcia w dniu 8 X 2020 część A – tryb zdalny. Część B – prosektorium zajęcia odbywają się w godzinach 10.15-11.45

Pełny harmonogram zajęć z zakresu Osteologii

                         Cz. A                               Cz. B

6.10.2020   prosektorium                     zdalne

8.10.2020     zdalne                               prosektorium

13.10.2020     prosektorium                     zdalne

15.10.2020     zdalne                               prosektorium

20.10.2020   prosektorium                      zdalne

22.10.2020   zdalne                               prosektorium

27.10.2020           Kollokwium część praktyczna

10.15-11.00 prosektorium

                                        11.00-11.45. prosektorium

Część teoretyczna kolokwium odbędzie się zdalnie w czasie wolnym zgodnie z siatką zajęć co zostanie ustalone po jej skonfigurowaniu.

Lista numerów albumów części A LEK_STOM

63888 82292
82262 82241
82247 82243
82251 82233
81139 83832
82268 78049
82291 82290
82286 83699
82296 82282
82245 82265
82297 83697
82272 84620
82283 82249
82255 83551
82238 82288
82264 82279
82273 82258
81166 82237
82261 82263
82246 82284
82272 82257
83833 82250
83700 82280
82234 73873
83698 82253
82295 82269
82270 82852
82256 82267

Lista numerów albumów części B LEK_STOM

82289 82248
82254 82274
61220 82240
82276 82833
82275 81843
80922 82834
82277 82835
82242 82836
82853 82837
82293 82838
78287 83975
82259 82839
80594 82840
82239 82841
82266 82842
82236 80539
82281 74904
82232 80544
82294 82843
80141 82844
82287 82845
82260 82846
82007 82847
82285 78458
82298 72587
82252 82848
82851 82849
82854 82850

Podział grup studentów kierunku Fizjoterapia

Organizacja zajęć prosektoryjnych dla studentów kierunku Fizjoterapia

                    

Zajęcia prosektoryjne rozpoczynają się w dniu 7.10.2020 r. o g.14.15 i trwają w godzinach 14.15-15.45.

Na godz. 14.00 do Prosektorium ZAPiK w Collegium Anatomicum ul. Chałubińskiego 5 (róg ul. Oczki) zgłaszają się studenci części A FIZOTERAPII wg numerów albumów podanych poniżej.

Studenci części B   FIZOTERAPII w tym samym czasie odbywają zajęcia w trybie zdalnym.

Zajęcia w dniu 14 X 2020 część A – tryb zdalny. Część B – prosektorium zajęcia odbywają się w godzinach 14.15-15.45

Pełny harmonogram zajęć z zakresu Osteologii i Jam ciała

                         Cz. A                               Cz. B

7.10.2020      prosektorium                     zdalne

14.10.2020     zdalne                               prosektorium

21.10.2020     prosektorium                     zdalne

28.10.2020     zdalne                               prosektorium

4.11.2020   prosektorium                      zdalne

18.11.2020   zdalne                               prosektorium

25.10.2020           Kollokwium część praktyczna

14.15-15.00 prosektorium

                                        15.00-15.45. prosektorium

Część teoretyczna kolokwium odbędzie się zdalnie w czasie wolnym zgodnie z siatką zajęć co zostanie ustalone po jej skonfigurowaniu.

Lista numerów albumów części A FIZOTERAPII

81177 83009 83024 83041
82994 79728 80878 83039
83049 83013 83025 83126
82996 83014 83027 83043
82997 83026 83029 82055
82998 83094 83030 83962
80512 83010 83031 83044
82999 79981 83032 83045
83000 83012 83033 83122
83001 83015 83034 83123
83002 83016 83037 83046
84469 83017 83645 83047
83003 83018 83035 83048
83004 83023 83036 77468
83005 83019 83125 83051
83006 83021 83038 83052
83007 83022 83050 83053
83008 84433 83040 83063

Lista numerów albumów części B FIZOTERAPII

83644 83069 84434 83104
83054 83070 83076 83105
83055 83071 83077 83106
83056 83072 83078 83107
74379 83073 83079 83108
83057 83074 83080 83110
50301 83075 83082 83111
83058 83088 83083 83112
83059 83091 83084 83113
83060 83089 83085 77921
83061 75105 83086 83127
83062 83090 83087 83114
83064 83092 83963 83115
83020 83093 81925 83116
83065 83095 83100 83117
83066 83096 83101 83119
83067 83097 81726 83120
83068 83098 83102 83121
  82022 83103 83124

Podział grup kierunku lekarskiego UKSW

Zajęcia  prosektoryjne rozpoczynają się w dniu 8.10.2020 r. o g.12.00 i trwają w godzinach 12.00-14.00.

Na godzinę 11.50 do Prosektorium  ZAPiK w Collegium Anatomicum ul. Chałubińskiego 5 (róg ul. Oczki) zgłaszają się studenci części A według. numerów albumów podanych poniżej.

Studenci części B UKSW   w tym samym czasie odbywają zajęcia w trybie zdalnym.

Zajęcia w dniu 13 X 2020 część A – tryb zdalny. Część B – prosektorium w godzinach jw.

Pełny harmonogram zajęć z zakresu Osteologii

 • 8.10.2020

CZ. A –  prosektorium  

CZ. B – zdalne 

 • 13.10.2020   

CZ. A – zdalne

CZ. B – prosektorium

 • 15.10.2020       

CZ. A – prosektorium

CZ. B – zdalne

 • 20.10.2020

 CZ. A – zdalne

CZ. B – prosektorium

 • 22.10.2020

CZ. A – prosektorium

CZ. B – zdalne

 • 27.10.2020

CZ. A – zdalne

CZ. B – prosektorium

 • 29.10.2020

CZ. A – prosektorium

CZ. B – zdalne

 • 3.11.2020

CZ. A – zdalne

CZ. B – prosektorium

 • 5.11.2020 KOLOKWIUM – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

CZ. A – godz. 12.00-13.00 prosektorium

CZ.B – godz. 13.00-14.00 prosektorium

Część teoretyczna kolokwium odbędzie się zdalnie w czasie wolnym zgodnie z siatką zajęć  co zostanie ustalone po jej skonfigurowaniu.

 • Lista numerów albumów części A UKSW

117426
117179
117180
117353
117425
117326
117181
117387
117185
117424
117187
117188
117189
117190
117197
117423
117405
117422
117198
117199
117200
 
117201
117202
117203
117205
117207
117224
117421
117214
111351
117215
117216
117217
117218
117220
117221
117222
117406
117225
116382
117420
117407
 
117227
117228
117229
117230
117231
117408
117243
117409
117242
117244
117368
117418
117246
117247
117417
117249
117250
117253
117254
86588
117259
117260
117262
117263
117416
117354
117265
117267
117269
117272
117274
116622
117279
117282
117283
117284
117285
117286
117287
117288
117290
117383
 • Lista numerów albumów części B UKSW

117291
117293
117295
117415
117298
117303
117305
117308
117309
117311
117314
117388
117316
117289
117292
117414
117294
117355
117427
117296
117297
 
117299
117301
117302
117304
117306
114181
117307
117310
117312
117413
117313
117369
117315
117317
117318
117319
117320
117428
117410
117321
117322
 
117323
117324
117325
117411
117412
117397
117329
117351
116061
116462
117398
117330
117399
115304
117331
117400
117332
117333
117334
117335
117401
 
117336
117391
117402
117337
109961
117338
117339
103827
117382
117403
117404
117340
117341
117342
117343
117344
117345
112798
117346
117347
117348
Jesteś tutaj: Start Aktualności