Aktualności

Ogłoszenie dotyczące zajęć w roku akademickim 2020/21 dla WL, WLD i fizjoterapii

Szanowni PT studenci kierunków lekarskich (WUM i UKSW), kierunku lekarsko-stomatologicznego i fizjoterapii

W związku z rozpoczęciem zajęć w roku akademickim 2020/21 z zakresu anatomii, przekazujemy wstępne informacje o ich organizacji..
Wykłady odbywają się na platformie Teems w godz. podanych w siatce zajęć.


Pierwsze wykłady
Dla WL i UKSW odbędą się w dniu 13.10.20220
Dla fizjoterapii – 7.10.2020
Dla kierunku lekarsko-stomatologicznego – 8.10.2020.


Ćwiczenia
Ze względu na konieczność minimalizacji zagrożenia epidemicznego w trakcie ćwiczeń
prosektoryjnych rzuty ćwiczeniowe podzielone są na 2 części:
W pierwszym dniu ćwiczeń
- część A ma ćwiczenia w prosektorium
- część B w tym samym czasie ma zajęcia on-line (z tego samego tematu).
W kolejnym dniu ćwiczeniowym następuje zamiana
- grupa A – uczestniczy w zajęciach w formie on-line
- grupa B – uczestniczy w zajęciach prosektoryjnych.( z tego samego tematu)
Zajęcia zdalne odbywają się w oparciu o platformę edukacyjną WUM.


Logowanie do platformy odbywa się w oparciu o loginy i hasła przydzielone są studentom
przez uczelnię, a informacji udzielają poszczególne dziekanaty właściwe dla kierunków
studiów.


Informacja dotyczące podziału rzutów ćwiczeniowych na części A i B oraz przydziału do
poszczególnych grup ćwiczeniowych zostanie podana przez Zakład po zakończeniu przez
Uczelnię procesu rekrutacji i zamknięciu list studenckich najpóźniej do dnia
5.10 2020 dla kierunku. lekarsko-stomatologicznego;
6.10.2020 – dla kierunku fizjoterapii;
7.10.2020 - dla kierunku lekarskiego

kierownik ZAPIK
prof. Bogdan Ciszek

Jesteś tutaj: Start Aktualności Ogłoszenie dotyczące zajęć w roku akademickim 2020/21 dla WL, WLD i fizjoterapii