Aktualności

Ogłoszenie dotyczące zajęć w roku akademickim 2020/21

Szanowni PT studenci kierunków : pielęgniarstwa, położnictwa, dietetyki, logopedii, audiofonologii, higieny, techniki dentystycznej, elektroradiologii, analityki medycznej, farmacji.


W związku z rozpoczęciem zajęć w roku akademickim 2020/21 z zakresu anatomii przekazujemy wstępne informacje o ich organizacji..


Wykłady i ćwiczenia odbywają się w oparciu o platformę Teems i o platformę edukacyjną WUM w godz. podanych w siatce zajęć w trybie zdalnym.
Na koniec cyklu ćwiczeń przewidziane są zajęcia kontaktowe – praktyczne.


Pierwsze wykłady dla:
Pielęgniarstwa 7 X 2020
Położnictwa 7 X 2020
Dietetyki 6 X 2020
Logopedii 7 X 2020
Audiofonologii 12 X 2020
Higieny 28 X 2020
Techniki dentystycznej 7 X 2020
Elektroradiologii 8 X 2020
Analityki medycznej 12 X 2020
farmacji 22 II 2021


Ćwiczenia
Zajęcia zdalne odbywają się w oparciu o platformę edukacyjną WUM zgodnie z siatką zajęć

Logowanie do platformy odbywa się w oparciu o loginy i hasła przydzielone studentom przez uczelnię a informacji udzielają poszczególne dziekanaty właściwe dla kierunków
studiów po zakończeniu przez Uczelnię procesu rekrutacji i zamknięciu list studenckich.

kierownik ZAPIK
prof. Bogdan Ciszek