Regulamin kolokwiów praktycznych I i II WL

Kolokwium praktyczne składa się z 18 szpilek, z których pierwsze 6 to szpilki bazowe (system oceniania określony został w Regulaminie Punktów Bazowych dostępnych wraz z listą szpilek bazowych na stronie internetowej Zakładu). Pozabazowa część kolokwium obejmuje 12 szpilek, a odpowiedź na każdą z nich może zostać oceniona na 2, 1 lub 0 pkt.
W celu sprawdzenia umiejętności stosowania mianownictwa łacińskiego i angielskiego kolokwium podzielone jest na dwie części. Aby uzyskać maksymalną liczbę punktów w pierwszej połowie kolokwium (szpilki oznaczone numerami 1-9) należy używać mian łacińskich, a w drugiej (szpilki oznaczone numerami 10-18) mian angielskich.

Szpilki bazowe (nr 1–6) oceniane są wg oddzielnego Regulaminu.

Szpilki nr 7, 8 i 9 oceniane są następująco:

  • poprawne miano łacińskie i poprawnie zastosowana strona - 2 pkt;
  • poprawne miano łacińskie i źle użyta strona - 1 pkt. (poza wyjątkami zasugerowania parzystości dla struktur nieparzystych np. processus spinosus C3 dex.! wtedy - 0 pkt.);
  • poprawne miano angielskie z poprawnie użytą stroną - 1 pkt;  
  • poprawne miano angielskie z błędnie użytą stroną lub błędne miano (w każdym języku) - 0 pkt.

Szpilki nr 10 - 18 oceniane są następująco:

  • poprawne miano angielskie i poprawnie zastosowana strona - 2 pkt;
  • poprawne miano angielskie i źle użyta strona - 1 pkt. (poza wyjątkami zasugerowania parzystości dla struktur nieparzystych np. right spinous process C3 ! wtedy - 0 pkt.);
  • poprawne miano łacińskie z poprawnie użytą stroną, poprawne miano polskie z poprawnie użytą stroną - 1 pkt;  
  • miano polskie lub łacińskie z błędnie użytą stroną lub błędne miano - 0 pkt.
Jesteś tutaj: Start Kierunki I i II Wydział Lekarski Regulamin kolokwiów praktycznych