Punkty bazowe

Punkty bazowe stomatologii

Punkty bazowe

Zasady zdawania egzaminu praktycznego i kolokwiów (Głowa i szyja) (liczba stanowisk odnosi się do egzaminu)

 1. Na każdym z trzydziestu stanowisk należy rozpoznać dwa punkty oznaczone szpilkami.
 2. Czas na 1 stanowisko 60 sek.
 3. Preparatów nie wolno dotykać przemieszczać i odwracać albowiem następna zdająca osoba nie będzie miała szansy na rozwiązanie sprawdzianu.
 4. Maksymalna ocena za jedną szpilkę 2 pkt.

  Przykładowe warianty oceny szpilka wbita w t. tarczową górną lewą
  • a. thyroidea sup. sin. 2p.
  • a. thyroidea sup. dx. 1p.
  • a. thyroidea sup. 1p
  • t. tarczowa górna lewa 1p.
  • t. tarczowa górna prawa 0p.
  • t. tarczowa górna 0p.
  • a. thyroidea 0p.
  • lewa lub sin. 0p
 5. Uwaga! Prawidłowe rozpoznanie struktury pojedynczej w sposób sugerujący jej parzystość lub zwielokrotnienie = 0p.
  np. trachea dx. Falx cerebri sin. Tentorium cerebelli sup.
 6. Na egzaminie aby zaliczyć należy zdobyć 76 pkt na 120 możliwych Osoby ubiegające się o termin "0" poza odpowiednimi ocenami z kolokwiów (patrz regulamin) muszą w obu sprawdzianach zdobyć co najmniej po 100pkt.
 7. Pierwsze 20 szpilek będzie wbite w punkty bazowe czyli podstawowe struktury anatomiczne których praktyczna znajomość odróżnia wiedzę lekarza od wiedzy przedstawicieli innych zawodów medycznych. Tutaj ocena będzie tylko na 2pkt albo na 0pkt bez wariantów pośrednich. Np.: przy oznaczenie lewej t.szyjnej wspólnej jedyną pozytywna odpowiedź to:
  • a.carotis communis sin. 2p.
  • a.carotis communis dx. 0p
  • a.carotis communis 0p.
  • a.carotis 0p.
  • t.szyjna wspólna lewa 0p.
  • t.szyjna wspólna prawa 0p.
  • t.szyjna wspólna 0p.
  • t.szyjna 0p

W grupie dwudziestu punktów bazowych można popełnić 2 błędy. Większa liczba błędów powoduje automatyczne niezaliczenie i praca nie jest dalej sprawdzana. Oznacza to, że aby zaliczyć egzamin należy uzyskać w tej części 36 pkt.

 CRANIUM

 1. Otwory i kanały zawierające nerwy czaszkowe oraz
  • canalis caroticus,
  • meatus acusticus externus,
  • canalis nasolacrimalis,
  • fossa hypophysialis,
  • protuberantia occipitalis externa,
  • sulcus sinus sagitalis sup.
  • sulcus sinus trsv.
  • sulcus sinus sigmoidei.
  • alveolus dentalis

Nie trzeba podawać nazwy kości, w której przebiega kanał, ale trzeba podać stronę

 1. Kości czaszki
  • Os frontale
  • Os ethmoidale
  • Os temporale
  • Os sphenoidale
  • Os parietale
  • Os occipitale
  • Maxilla
  • Os zygomaticum
  • Os palatinum
  • Os nasale
  • Mandibula

COLLUM

 1. m. sternocleidomastoideus
 2. a. carotis communis
 3. a. carotis interna
 4. a. carotis externa
 5. v. iugularis interna et externa
 6. trachea
 7. glandula thyroidea
 8. os hyoideum
 9. prominentia laryngis
 10. epiglottis
 11. plica vocalis
 12. cartilago thyroidea
 13. m. digastricus
 14. n. hypoglossus
 15. glandula submandibularis
 16. a. subclavia
 17. v. subclavia
 18. n. vagus
 19. n. phrenicus
 20. m. scalenus ant.
 21. m. mylohyoideus
 22. m. digastricus

CAPUT

 1. a. facialis
 2. glandula parotis
 3. labium superius
 4. labium inferius
 5. rima oris
 6. palpebra sup.
 7. palpebra inf.
 8. nasus externus
 9. mentum
 10. m. maseter
 11. m. temporalis
 12. gingiva
 13. lingua
 14. palatum durum
 15. palatum molle
 16. uvula
 17. tonsilla palatina
 18. tonsilla pharyngea
 19. ostium pharyngeum tubae auditivae
 20. sinus maxillaris
 21. sinus frontalis
 22. sinus sphenoidalis
 23. concha nasalis inf.
 24. concha nasalis media
 25. ganglion trigeminale
 26. n. alveolaris inf.
 27. n.lingualis
 28. a. maxillaris
 29. a. temporalis spf.
 30. falx cerebri
 31. tentorium cerebelli
 32. sinus sagitalis sup
 33. sinus transv.
 34. sinus sigmoideus
 35. n. opticus
 36. bulbus oculi
 37. cavum tympani
 38. auris interna
 39. dentes
Jesteś tutaj: Start Kierunki Wydział Lekarsko-Dentystyczny Punkty bazowe