godlo AM (8kB)

   Zakład Anatomii Prawidłowej
   Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

   Kierownik Zakładu: prof. prof. dr hab. Bogdan Ciszek
   e-mail: anatomy@ib.amwaw.edu.pl

Also available in
ENG
english

Atlas Anatomii Radiologicznej
pod redakcją prof. dr hab. med. Bogdana Ciszka
    Działy:
  1. Tomografia komputerowa klatki piersiowej (B. Ciszek)
  2. Tomografia komputerowa jamy brzusznej (K. Piórek)
  3. Tomografia komputerowa glowy (H. Dobaczewska)
  4. Rezonans magnetyczny głowy, przekrój czołowy, projekcja T1 (H. Dobaczewska)
  5. Rezonans magnetyczny głowy, przekrój strzałkowy, projekcja T2 (H. Dobaczewska)
  6. Rezonans magnetyczny kolana, przekrój strzałkowy, czołowy i poziomy (A. Chwaluk)
  7. Osteologia

Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x760

Obrazy tomograficzne uzyskano dzięki uprzejmości dr Małgorzaty Biesiadko,
Kierownika Pracowni TK Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego, Warszawa.
©Zakład Anatomii Prawidłowej
Centrum Biostruktury
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
1999-2001

Uwagi i komentarze - email webmaster