Prowadzone badania

Pracownicy Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej CB WUM są obecnie zaangażowani w następujące projekty: 

W przygotowaniu...