Współpraca

Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Centrum Biostruktury współpracuje z wieloma jednostkami naukowo-dydaktycznymi zarówno wewnątrz struktur Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jak i poza nimi.

Wspólne badania są prowadzone z:

Zakładem Medycyny Sądowej WUM

Oddziałem Neurochirurgii Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. Jana Bogdanowicza

Zakładem Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej WUM

Katedrą i Kliniką Neurochirurgii WUM

Katedrą i Kliniką Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi WUM

Instytutem Psychiatrii i Neurologii

Kliniką Nowotworów Układu Nerwowego NIO

 

W ZAPiK są organizowane kursy we współpracy z Polskim Towarzystwem Chirurgii Podstawy Czaszki.