Kierunki studiów

Analityka medyczna

Przedmiot: Anatomia – 30h wykładów, 15h seminariów, 15h ćwiczeń

Koordynator przedmiotu: lek. Ewa Rzeźnicka; ewa.rzeznicka@wum.edu.pl

 

Audiofonologia z protetyką słuchu

Przedmiot: Anatomia prawidłowa człowieka – 30h wykładów, 30h ćwiczeń

Koordynator przedmiotu: dr n. med. Dawid Dziedzic; dawid.dziedzic@wum.edu.pl

 

Elektroradiologia

Przedmiot: Anatomia prawidłowa i radiologiczna – 60h wykładów, 60h ćwiczeń

Koordynator przedmiotu: lek. Samuel Mazur; samuel.mazur@wum.edu.pl

 

Fizjoterapia

Przedmiot: Anatomia prawidłowa – 20h wykładów, 50h ćwiczeń

Koordynator przedmiotu: dr n. med. Maciej Ciołkowski; maciej.ciolkowski@wum.edu.pl

 

Higiena stomatologiczna

Przedmiot: Nauka o człowieku - anatomia – 20h wykładów, 20h ćwiczeń

Koordynator przedmiotu: lek. dent. Paweł Piątkiewicz; pawel.piatkiewicz@wum.edu.pl

 

Lekarsko-dentystyczny

Przedmiot: Anatomia człowieka – 20h wykładów, 115h ćwiczeń

Koordynator przedmiotu: prof. dr hab. med. Bogdan Ciszek; bogdan.ciszek@wum.edu.pl

 

Lekarski

Przedmiot: Anatomia prawidłowa – 40h wykładów, 160h ćwiczeń

Koordynator przedmiotu: lek. Ewa Rzeźnicka (dla studentów WUM); ewa.rzeznicka@wum.edu.pl

lek. Olga Wierzbieniec (dla studentów UKSW); olga.wierzbieniec@wum.edu.pl

 

Logopedia ogólna i kliniczna

Przedmiot: Anatomia i fizjologia człowieka– 30h wykładów, 30h ćwiczeń

Koordynator przedmiotu: dr n. med. Tomasz Wojciechowski; tomasz.wojciechowski@wum.edu.pl

 

Techniki dentystyczne

Przedmiot: Anatomia – 15h wykładów, 15h ćwiczeń

Koordynator przedmiotu: prof. dr hab. med. Bogdan Ciszek; bogdan.ciszek@wum.edu.pl

 

English Division

Clinical Anatomy

Coordinator: Dr. Tymon Skadorwa, MD PhD; tymon.skadorwa@wum.edu.pl

English Division Dentistry

Clinical Anatomy

Coordinator: Dr. Robert Franczyk, MD, PhD, DDS; robert.franczyk@wum.edu.pl