O nas

Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego został powołany w Collegium Anatomicum jako Zakład Anatomii Opisowej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego w 1915 roku przez Rektora Józefa Brudzińskiego i jego kierownictwo powierzono Prof. Edwardowi Lothowi. Tym samym od ponad stu lat na schodach Collegium Anatomicum rozpoczyna się droga zawodowa kolejnych roczników lekarzy zdobywających wiedzę medyczną w Warszawie. Kolejno Zakładem kierowali prof. Roman Poplewski, prof. Witold Sylwanowicz, doc. Mieczysław Nowak, prof. Ryszard Aleksandrowicz, a obecnie piszący te słowa.

Po latach do kierunków nauczanych anatomii w naszym Zakładzie dołączyły stomatologia, farmacja, fizjoterapia, elektroradiologia, pielęgniarstwo, położnictwo, higiena stomatologiczna, technika dentystyczna, ratownictwo medyczne, dietetyka, audiofonologia, logopedia i kierunki nauczane po angielsku: lekarski i stomatologia. Pracownicy Zakładu prowadzą wykłady na zaproszenie Politechniki Warszawskiej a przez wiele lat także prowadzili je na Akademii Sztuk Pięknych.

Obecnie w salach prosektoryjnych uczy się rocznie ok.1300 przyszłych lekarzy, stomatologów i fizjoterapeutów w tym 200 studentów kierunku lekarskiego UKSW.

Ważnym aspektem działalności dydaktycznej jest nauczanie podyplomowe lekarzy i fizjoterapeutów w postaci wykładów na kursach specjalizacyjnych i współorganizacji kursów w zakresie neurochirurgii, chirurgii podstawy czaszki, radiologii, kardiologii, ortopedii, fizjoterapii, ginekologii, chirurgii, laryngologii i innych.

Główne kierunki badań naukowych prowadzonych w zakładzie obejmują neuroanatomię i neuroangiologię, anatomię dostępów operacyjnych, anatomię endoskopową układu naczyniowego, anatomię radiologiczną, kardioanatomię z embriogenezą serca, anatomię układu ruchu, anatomię podstawy czaszki, anatomię kości skroniowej, antropologię i anatomię porównawczą. Prace naukowe wychodzące z Zakładu są publikowane w międzynarodowych czasopismach takich jak : Journal of Anatomy, Surgical and Radiological Anatomy, Folia Morphologica, Stroke, Journal of Neurosurgery , Develpmental Dynamics, Child Nervous System, Plastic nad Reconstructive Surgery, Cancer Research, Cell, Internation Journal of Stroke, i wielu innych.

Pracownicy Zakładu opublikowali wiele podręczników akademickich, monografii i rozdziałów w pracach zbiorowych, a także przyswoili wiele zagranicznych podręczników medycznych jako tłumacze i redaktorzy naukowi.

Obecnie dostępnych jest 6 podręczników anatomii współtworzonych przez ZAPiK.

 

Autor: prof. Bogdan Ciszek