PTA

anatomia
 
 

 

Polskie Towarzystwo Anatomiczne (PTA) jest stowarzyszeniem naukowym zrzeszającym członków pracujących w dziedzinie nauk morfologicznych.
 
PTA powstało w 1923 roku i skupia pracowników naukowych w 13 regionalnych oddziałach.
 
Statutowe cele Polskiego Towarzystwa Anatomicznego to:
 
- propagowanie postępów wiedzy w zakresie nauk morfologicznych,
- popieranie twórczości naukowej w zakresie morfologii i dyscyplin pokrewnych,
- utrzymywanie kontaktów z towarzystwami naukowymi polskimi i zagranicznymi.
 
Przy Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej CB WUM prowadzi działalność Oddział Warszawski PTA. 
 

Skład Zarządu Oddziału Warszawskiego

Przewodniczący: dr Tomasz Wojciechowski

V-ce Przewodnicząca: dr Karolina Barszcz

Sekretarz: dr Mikołaj Sługocki

Skarbnik: mgr Ewa Ungier

Członkowie Zarządu: dr Helena Przespolewska, dr Maciej Ciołkowski

Komisja rewizyjna: dr Krzysztof Dąbrowski, lek. Arkadiusz Kowalczyk, lek. Tobiasz Jarzyński

Kontakt: tomasz.wojciechowski@wum.edu.pl