Studenckie Koło Anatomiczne przy Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej

Zgodnie z dewizą „Anatomia fundamentum medicinae est”, celem działalności Koła jest pogłębianie i propagowanie wiedzy zarówno z zakresu anatomii prawidłowej, jak i jej klinicznych aspektów. Warunkiem dołączenia do Koła jest zdany egzamin z anatomii prawidłowej na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym lub fizjoterapii.

Pierwszym, podstawowym filarem działalności Koła, są spotkania mające na celu zgłębianie zagadnień związanych z tematyką wybranych narządów lub ich części. W Kole działają cztery sekcje o różnym profilu zainteresowań:

  • Sekcja Anatomii Klinicznej Płodu i Układu Sercowo-Naczyniowego, zajmująca się anatomią serca i jego wrodzonych wad, anatomią układu naczyniowego oraz wybranymi zagadnieniami z anatomii prawidłowej i patologicznej płodu,
  • Sekcja Neuroanatomii, zajmująca się anatomią prawidłową i czynnościową ośrodkowego układu nerwowego, jego naczyniami, wadami rozwojowymi oraz wybranymi zagadnieniami dotyczącymi obwodowego układu nerwowego,
  • Sekcja Anatomii Chirurgicznej i Układu Narządów Ruchu, zajmująca się anatomią prawidłową narządów jamy brzusznej, miednicy i szeroko pojętego układu ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów klinicznych istotnych w specjalizacjach zabiegowych i fizjoterapii,
  • Sekcja Anatomii Głowy i Szyi, zajmująca się anatomią głowy z uwzględnieniem aspektów istotnych w stomatologii i chirurgii twarzowo-szczękowej oraz anatomią kliniczną struktur ważnych w laryngologii.

Drugim filarem naszej działalności jest pomoc w prowadzeniu zajęć dla pierwszego roku. Studenci z Koła mają możliwość wybrania asystenta i pełnienia funkcji accessoriusa, w zakresie obowiązków którego jest pomoc w opisywaniu preparatów, przekazywanie studentom I roku istotnych elementów wiedzy anatomicznej oraz koleżeńskich rad jak najlepiej podejść do nauki anatomii.

Trzeci filar działalności Koła to prowadzenie badań naukowych – do dyspozycji są tu liczne preparaty zgromadzone w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, narzędzia do ich opracowania, takie jak mikroskopy preparacyjne, narzędzia do mikrochirurgii i endoskopy, w pełni wyposażona pracownia histologiczna oraz aparat ultrasonograficzny do badań nad anatomią ultrasonograficzną u żywych osobników.

Ostatnim filarem naszej aktywności są zajęcia warsztatowe dla członków Koła, umożliwiające praktyczne wykorzystanie swojej wiedzy oraz zdobycie umiejętności manualnych w kontrolowanych warunkach. Koło organizuje między innymi:

  • warsztaty preparacyjne, mające na celu nauczenie uczestników zasad prawidłowego obchodzenia się z preparatem i uwidaczniania w nim wybranych struktur,
  • warsztaty neuronaczyniowe, poświęcone anatomii i preparowaniu naczyń mózgowych,
  • warsztaty artroskopowe, prowadzone we współpracy z kołami ortopedycznymi, na których uczestnicy za pomocą artroskopów badają wybrane stawy na preparatach,
  • warsztaty morfologii wrodzonych wad serca, oparte na licznym zasobie preparatów nieprawidłowych serc zebranych w Zakładzie i prowadzone często we współpracy z kołami zajmującymi się kardiologią i kardiochirurgią dziecięcą,
  • warsztaty obrazowania prowadzone w ramach spotkań sekcji,
  • warsztaty dostępów naczyniowych, prowadzone zarówno na symulatorach do dostępów udostępnionych za uprzejmością Pracowni Kardiologicznej Symulacji Medycznej IP-CZD, jak i na preparatach.

Zainteresowanych dołączeniem do Koła zapraszamy do kontaktu przez stronę na Facebooku lub e-mail Koła. Rekrutacja do Koła odbywa się zazwyczaj w pierwszych tygodniach roku akademickiego.

 

Kontakt:
logotyp koła naukowego

Koło Anatomiczne przy Zakładzie Anatomii
Prawidłowej i Klinicznej

opiekun - lek. Adam Koleśnik
przewodniczący - Antoni Ludew

sknanatomia@wum.edu.pl

Fb: https://www.facebook.com/KoloAnatomiczneWum

instagram: https://instagram.com/koloanatomicznewum