Kierownicy

Poniżej przedstawione są sylwetki kolejnych Kierowników Zakładu od momentu jego powstania w 1915 roku.

prof. Edward Loth kierował Zakładem w latach 1915-44.

 

prof_loth

prof. Roman Poplewski kierował Zakładem w latach 1945-48.

prof_poplewski

prof. Witold Sylwanowicz kierował Zakładem w latach 1950-72.

prof_Sylwanowicz

doc. dr Mieczysław Nowak kierował Zakładem w latach 1972-92.

doc_Nowak

prof. Ryszard Aleksandrowicz kierował Zakładem w latach 1992-96.

prof_aleksandrowicz

prof. Bogdan Ciszek kieruje Zakładem od 1996 roku.

prof_ciszek