Historia

Nauczanie anatomii w Warszawie sięga początków nauczania w naszym mieście medycyny w ogóle. Jednak o ciągłości i jedności miejsca i ducha możemy mówić dopiero od rozpoczęcia działalności Zakładu w obecnym miejscu. Jest ono niewątpliwie obdarzone swoistym „genius loci”. W momencie przejęcia z rąk zaborców w 1915 roku pomieszczenia zakładu stanowiły część gmachu „Teatru Anatomiczno-Patologicznego” związanego z kompleksem Szpitala Dzieciątka Jezus. W murach tych działał Wydział Lekarski Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Anatomię w ostatnim okresie wykładali tam prof. M. T. Tichonow (1908-1913) i prof. Buszmakin do końca istnienia Uniwersytetu.

Na  kierownika Katedry i Zakładu Anatomii Opisowej władze tworzącego się Uniwersytetu Warszawskiego zdecydowały się powołać świeżo habilitowanego we Lwowie Edwarda Lotha. Było to niewątpliwie bardzo trafne posunięcie. Mimo młodego wieku Loth był osobistością dobrze znaną na firmamencie nauki europejskiej głównie za sprawą prac antropologicznych i prymatologicznych. Zaangażowany był także w działalność edytorską . Jego energia i kontakty międzynarodowe gwarantowały prawidłowy kierunek rozwoju Zakładu.

collegium Anatomicum

25 XI 1915r Prof. Edward Loth wygłosił inauguracyjny wykład na Uniwersytecie Warszawskim jako kierownik Zakładu Anatomii Prawidłowej Wydziału Lekarskiego. Praca organizacyjna w pierwszym rzędzie skupiła się na poszerzeniu zaplecza prosektoryjnego tak aby prowadzić ćwiczenia dla zwiększonej liczby studentów. Jednocześnie wydany został podręcznik i atlas anatomii Henle’go przetłumaczone pod redakcją Prof. Lotha.

Loth_wykład